Nasi

Autorzy

BARBARA BANACH

Mgr inż. budownictwa lądowego o specjalności drogi, ulice, lotniska, kierownik robót drogowych w firmie Skanska.

PAWEŁ BRACHA

W zakresie jego zainteresowań leżą automatyka i robotyka, a także mechanika i budowa maszyn. Ukończył specjalizację technologia budowy maszyn na Politechnice Łódzkiej. Specjalista do spraw oświetlenia w firmie BrasiT

ANNA BRATEK

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

DR INŻ. KRZYSZTOF CHLIPALSKI

MAGDALENA DALECKA

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Starogard Gdański; zarządza informacjami przekazywanymi do mediów (prasy, radia i telewizji), odpowiada za ich redakcję i publikację w prasie lokalnej, ogólnopolskiej, samorządowym biuletynie informacyjnym „Starogardzki Ratusz”, na miejskiej stronie www oraz mediach społecznościowych.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

STAROGARD OŚWIETLONY NA MEDAL
WRZESIEŃ 5 (52) 2020

DOROTA DORSKA-HAVARIS

Radca prawny, specjalizuje się w prawnej obsłudze procesu inwestycyjno-budowlanego, prowadzi kancelarię prawną Buduj z Prawem (kancelariabzp.pl).

REMIGIUSZ DUSZYŃSKI

MARIUSZ DYKA

Pracownik administracji rządowej i samorządowej, naczelnik
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, przewodniczący
komisji ekologii, członek Regionalnej Komisji
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

URSZULA DZIEDZIC

MARIUSZ EJSMONT

Członek Zarządu Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-LIGHTING, Wiceprezes LUG S.A., członek Zarządu LEG Light Factory sp. z o.o., Dyrektor Techniczny. Od ponad 25 lat współtworzy polską branżę oświetleniową. Czołowy polski ekspert w dziedzinie oświetlenia i tematów związanych z budową inteligentnych miast.

DR INŻ. JAKUB FENGIER

DR HAB. INŻ. TOMASZ GAWENDA

Profesor w AGH na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w technologiach przeróbki surowców mineralnych. Ekspert w dziedzinie procesów i technologii produkcji kruszyw. Autor ponad 240 publikacji i kilkunastu patentów. Należy do nielicznego grona naukowców w Polsce, którzy pracę naukowo- badawczą przetransferowali do wdrożeń przemysłowych w zakresie innowacji procesowej i produktowej kruszyw.

MAGDALENA GIERLAK

TOMASZ GODLEWSKI

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ

Radca prawny, ekspert prawa gospodarczego i prawa pracy, właściciel kancelarii specjalizującej się w prawie budowlanym, prawie cywilnym, prawie pracy i prawie podatkowym, autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, adresowanych do instytucji oraz przedsiębiorstw.

DR HAB. INŻ. MIROSŁAW GRACZYK

Zastępca kierownika Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Zakładzie Diagnostyki Nawierzchni. Od 2012 roku pełni w Instytucie także funkcję profesora nadzwyczajnego.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MGR INŻ. DAWID JASIŃSKI

PIOTR JERMOŁOWICZ

DR INŻ. EWA KAMIŃSKA

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

AGNIESZKA KĘDZIERSKA

NINA KINITZ

Redaktor naczelna magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe” do kwietnia 2017 r..

TADEUSZ KOPTA

absolwent Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej i Inżynierii Ruchu Politechniki Warszawskiej. Doktorat obroniony na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor wielu studiów i wstępnych projektów drogowych oraz podręczników projektowania dróg dla rowerów. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz biegły sądowy.

MGR INŻ. TOMASZ KOTAJNY

AGATA KOZŁOWSKA

Prawniczka, od ponad 16 lat doradza przy projektach infrastrukturalnych realizowanych w PPP. Ekspertka z dziedziny zamówień publicznych i inwestycji Instytutu Sobieskiego. Autorka wielu artykułów i książek związanych z realizacją inwestycji publicznych.

ANNA KRAWCZYK

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MARCIN KRAWCZYK

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski, specjalizuje się w prawnych aspektach inwestycji budowlanych, w tym drogowych, oraz w prawie umów gospodarczych.

JOANNA KRÓLIKOWSKA-BOCHEŃCZYK

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI

Geodeta, specjalista w Wydziale Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

SEBASTIAN LUDWICZAK

Absolwent Wydziału Rolniczego na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, pracownik Urzędu Miejskiego w Krotoszynie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy.

MAŁGORZATA MACHALSKA

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

PRZEMYSŁAW MAGDZIARSKI

MAGDALENA MAJEWSKA

Magdalena Majewska - biolog, dr nauk rolniczych, specjalista w zakresie ochrony przyrody.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

OWADY CHRONIONE W PASIE DROGOWYM
WRZESIEŃ 5 (34) 2017

DAGMARA MASŁOWSKA

Doktorantka na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

DAMIAN MICHALAK

radca prawny, właściciel kancelarii specjalizującej się w PPP i prawie zamówień publicznych. Autor pierwszego w Polsce bloga o partnerstwie publicznoprywatnym „PPP w praktyce” oraz prelegent szkolenia „Finansowanie inwestycji komunalnych na nowych zasadach w perspektywie 2014-2020” (www. akademia-samorzadowca.pl)

WIESŁAW MOTYKA

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK

Radca prawny; prowadzi Kancelarię Radców Prawnych w Warszawie; specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego, prawa budowlanego, zamówień publicznych oraz prawa własności intelektualnej;

KRZYSZTOF NOWAKOWSKI

EMIL OKRASA

Specjalista ds. Inwestycji w firmie VIVA Marcin Pietrasik Współautor bloga oświetleniowego smd-led.pl

KRZYSZTOF OLSZOWY

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MAREK ORŁOWSKI

PIOTR PIESTRZYŃSKI

PATRYK PULIKOWSKI

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

OLSZTYN ŚWIECI PRZYKŁADEM
MARZEC 2 (49) 2020

REDAKCJA

DR INŻ. PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI

Projektant branży drogowej z 8-letnim doświadczeniem (biura projektowe na terenie województwa śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu). Właściciel biura projektowego Dagobah Engineering, asystent w Katedrze Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (2019-2022). Autor ponad 30 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, autor lub współautor ponad 80 projektów branży drogowej, blisko 20 ekspertyz, opinii technicznych, prac naukowo-badawczych i usługowych.

GRZEGORZ ROMANOWCZ

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA

Pracownik Katedry Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie.

KONRAD RÓŻOWICZ

URZĄD MIASTA RZESZÓW

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

HUBERT LOSIK, GRZEGORZ SCHMIDT

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MONIKA ŚLUSARSKA

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE NA DRODZE
LIPIEC 4 (45) 2019
UWAGA! ZWIERZĘ NA DRODZE
WRZESIEŃ 5 (40) 2018

TOMASZ SOCHACKI

Projektant drogowy. Absolwent budownictwa o specjalności drogi, ulice, lotniska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy;

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI

DR INŻ. MICHAŁ STAWOWIAK

elektromechanik, specjalista do spraw maszyn budowlanych i drogowych, ukończył specjalność Maszyny Górnicze, Budowlane i Drogowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

DR EWELINA STOBIECKA

Partner zarządzający w Kancelarii Taylor Wessing e|n|w|c w Warszawie, Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MARZENA SUCHOCKA

SGGW w Warszawie, IGPIM, współpracowniczka programu Drogi dla Natury

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

ELŻBIETA SZAFRANKO

Adiunkt na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne oscylują wokół zagadnień związanych z analizami prowadzonymi na etapie przygotowania inwestycji budowlanych o różnym charakterze.

TOMASZ SZCZYGIELSKI

Ekspert w zakresie przetwarzania i zagospodarowania ubocznych produktów spalania w energetyce węglowej. Założyciel i przewodniczący Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania 1993–2013. Wiceprezydent europejskiego stowarzyszenia ECOBA w latach 2002–2006. Członek Komitetu Technicznego ds. betonu PKN. Członek zespołów roboczych CEN do spraw popiołów lotnych do betonu. Współautor kilkunastu opracowań dla energetyki zawodowej, cieplnej i przemysłowej w zakresie gospodarki odpadami. Organizator ponad 200 konferencji, warsztatów i szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Redaktor 20 książek, autor ponad 50 artykułów. Ekspert w zakresie badań REACH dla popiołów z energetyki. Współautor 3 patentów i innowacyjnych opracowań, w tym Bezodpadowej Energetyki Węglowej. Współautor 6 publikacji nt. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, licznych artykułów oraz warsztatów poświęconych tej tematyce.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

PAWEŁ SZMAJDA

Business Development Manager w Comarch

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MIRON TADYCH

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MGR ANDRZEJ TROJANOWSKI

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (prawo) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (KSAP). Od początku pracy zawodowej związany z instytucjami kontrolnymi. Doradca prawny w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Zawodowo i naukowo zainteresowany zagadnieniami m.in. samorządu terytorialnego, środków unijnych, rozwoju regionalnego, turystyki.

JANUSZ TROJANOWSKI

MICHAŁ WALOCH

JAN WIELGAT

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SYLWIA WILCZYŃSKA

KATARZYNA WOZIŃSKA-GRACZ

Starszy specjalista ds. mediów, pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu