Warto Wiedzieć

Konkurs na najlepiej oświetloną gminę i miasto roku 2019 oraz najlepszą inwestycję oświetleniową roku 2019

Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto oraz na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową ma ponad 20-letnią tradycję. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Patronat nad nim sprawują: Izba Architektów RP, Izba Projektowania Budowlanego, Związek Gmin Wiejskich RP, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Najlepszym inwestycjom przyznawany jest corocznie tytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta Roku oraz tytuł Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej Roku. W roku 2018 tytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy i Miasta Roku przyznano Gminie Wiejskiej Zgorzelec, za kompleksową modernizację i dobudowę nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie gminy. Tytuł w 2017 roku uzyskała Gmina Wałbrzych za kompleksową wymianę opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta. W 2015 r. zwycięzcą Konkursu została Gmina Olsztyn, oświetlając swoje ulice w ramach projektu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego”.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (48) 2020

Ruszyły szkolenia BRD dla zarządców dróg samorządowych

W ciągu dwóch najbliższych lat prawie 3 tysiące osób odpowiedzialnych za drogi lokalne uzyska wiedzę o najnowszych rozwiązaniach inżynieryjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4 czerwca 2019 r. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisał umowę z firmą Usability Lab na przeprowadzenie cyklu szkoleń w tym zakresie dla samorządowych zarządców dróg.