Utrzymanie dróg

Skuteczne metody odwodnienia dróg

Główną zasadą w projektowaniu odwodnienia jest szybkie i niezakłócone odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni. Oznacza to, iż woda opadowa nie powinna zalegać na jezdni oraz w jej obrębie np. w niedalekiej odległości od nasypu drogowego.

Odwodnienie projektuje się w celu zmniejszenia wpływu wód opadowych na degradację nawierzchni i bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz skuteczne ujęcie i odprowadzanie wód przenikających do spodu konstrukcji nawierzchni i podłoża.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Żurawie budowlane na podwoziach samochodowych

Transport jest to zespół czynności do przemieszczania mas, energii bądź informacji za pomocą odpowiednich środków. Obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności z tym związane. Od kiedy pojawiły się na drogach żurawie na podwoziach samochodowych, czynności związane z budową obiektów i dróg stały się zdecydowanie sprawniejsze.

wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Budowa drogi z wykorzystaniem pianobetonu w gminie Kwilcz

Zastosowanie pianobetonu do budowy dróg niesie szereg korzyści, wśród których na pierwszym miejscu trzeba wymienić lekkość, trwałość, odporność na przemarzanie i na działanie wody. Warto też pamiętać, że materiał ten pozwala znacznie zredukować całościowy koszt inwestycji. Przykładem może być jedna z naszych ostatnich realizacji w gminie Kwilcz, gdzie cena wykonania drogi w tradycyjnej technologii okazała się dla inwestora zaporowa.