Autor

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski, specjalizuje się w prawnych aspektach inwestycji budowlanych, w tym drogowych, oraz w prawie umów gospodarczych.

Artykuły