Utrzymanie dróg

Rozkład drewna powodowany przez grzyby – wskazania do diagnozy drzew

Drzewa zaatakowane przez grzyby ulegają osłabieniu i mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Nie wszystkie grzyby w równym stopniu i jednakowo szybko prowadzą do rozkładu drewna, ponadto nie wszystkie gatunki drzew równie łatwo poddają się procesom gnilnym powodowanym przez grzyby, dlatego tak ważne jest umiejętne diagnozowanie uszkodzeń pod kątem przyczyn ich powstania i wpływu na stan drzewa w ramach bieżącej kontroli drzew.

Zgnilizna drewna – jej charakter i skutki

Do rozkładu drewna drzew rosnących prowadzi zgnilizna powodowana przez grzyby pasożytnicze. W miastach jest często następstwem uszkodzeń mechanicznych lub złych warunków środowiskowych osłabiających odporność drzewa. Statystyki podają, że zgnilizna jest najistotniejszą przyczyną uszkodzeń (złomów i wykrotów) drzew miejskich (70–90% przypadków w miastach USA). Rozkład drewna to najobszerniej opisana i zbadana wada. Niektóre metody oceny drzew opierają się głównie na tej cesze.

Zgnilizna wywołuje zmiany zabarwienia, składu chemicznego i budowy drewna drzew. Powodują ją nie tylko grzyby pasożytnicze, ale również saprofityczne, które rozwijają się na drzewach martwych i obumierających. Zarodniki grzybów infekują zranienia drzew i zależnie od miejsca uszkodzenia można wyróżnić zgniliznę odziomkową (korzeniową) oraz zgniliznę strzały pnia i gałęzi (od sęków i zranień).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 54  Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Projektowanie parkingów miejskich

Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Od kilku lat widać bardzo dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach podmiejskich. W praktyce wiele osób pracuje w większych miastach, w związku z czym coraz częściej na jedną rodzinę przypadają dwa samochody, a czasami nawet więcej. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na terenach podmiejskich, osiedlach mieszkaniowych, jak również w większych miastach stanowiących cele podróży kierowców.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie projektowania parkingów nie są odpowiednio dostosowane do rzeczywistych potrzeb kierowców. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące etapu planowania parkingów dla pojazdów osobowych w terenach miejskich.