Utrzymanie dróg

MASZYNY KOMUNALNE DO NAPRAW NAWIERZCHNI

W nawierzchniach asfaltowych do wykonania remontu potrzebne są specjalistyczne maszyny i urządzenia. W zależności od rodzaju prac konieczne jest użycie remontera na zimno, remiksera, recyklera lub samej frezarki drogowej.

Wybór maszyny zależy od rodzaju remontu i jego zakresu. W przypadku pojedynczych ubytków – tzw. remontów cząstkowych, stosuje się najczęściej maszyny wielofunkcyjne nazywane remonterami drogowymi. Umożliwiają one przygotowanie miejsca uszkodzenia nawierzchni do naprawy i następnie skropienie emulsją z uzupełnieniem ubytków nowym kruszywem. Z kolei do remontu większej powierzchni jezdni można wykorzystać recykler. Jest to maszyna pozwalająca wykorzystać w 100% istniejące warstwy bitumiczne poprzez ich rozgrzanie, ponowne profilowanie (tzw. termoprofilowanie) i zagęszczenie. W zależności od możliwości samego recyklera konieczne może być użycie również maszyn dodatkowych, np. promienników ogrzewających jezdnię i walców zagęszczających. Dodatkową funkcją recyklera jest możliwość podania nowego materiału kamiennego lub lepiszcza asfaltowego, przez co poprawia się parametry starych warstw bitumicznych. Frezarki i skrapiarki emulsji stosowane są w remontach powierzchniowych z wykonaniem nowych nakładek bitumicznych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

UTRZYMANIE ZIELENI NA POBOCZACH DRÓG Z UWZGLEDNIENIEM WYKASZANIA I KARCZOWANIA (HUSQVARNA I ARIES POWER)

Projektowanie zieleni przydrożnej należy do zadań projektantów zieleni i współpracujących z nimi specjalistów z dziedziny drogownictwa. Sadzenie zieleni to zadanie dla wyspecjalizowanych brygad zajmujących się zielenią, podobnie jak pielęgnacja w okresie adaptacji roślin. Dopiero utrzymanie istniejących zadrzewień należy do zadań służb drogowych.

MIRON TADYCH maj-czerwiec | 3 (50) 2020

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE W SMART CITY

Świat pędzi do przodu jak nigdy dotąd, a głównym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy stała się technologia. Dzięki niej powstają coraz bardziej zaawansowane innowacje dla transportu, obecne również w niektórych polskich miastach. Światowych liderów wyróżnia jednak proinnowacyjna polityka państwa, lepsza infrastruktura i organizacja transportu, a także wyższa świadomość społeczna przejawiająca się m.in. w wyborze alternatywnych środków komunikacyjnych.