Utrzymanie dróg

Uszkodzenia i remonty przęseł betonowych od A do Z

Konstrukcje betonowe ulegają często korozjom związanym z niewłaściwym zaprojektowaniem zbrojenia lub jego złym ułożeniem i obudowaniem mieszanką betonową. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń przęseł betonowych zaliczamy ubytki spowodowane korozją łącznie z korozją powierzchniową, rysy konstrukcji, korozję zbrojenia oraz ubytki i wykruszenia spowodowane odpadaniem otuliny

Zarysowania konstrukcji betonowych mogą w pewnych wypadkach świadczyć o przeciążeniu konstrukcji i sygnalizować stan alarmowy, wymagający natychmiastowej interwencji. Najczęściej występują rysy prostopadłe do osi belek. Jeśli wystąpią one w pierwszej fazie po wybudowaniu obiektu, to świadczą o dużym skurczu betonu w czasie jego wiązania. Jeśli jednak pojawią się w późniejszej fazie eksploatacyjnej, to z dużym prawdopodobieństwem świadczyć będą o przeciążeniu konstrukcji, choć mogą być również wywołane na skutek niekontrolowanej korozji zbrojenia i betonu oraz zmian reologicznych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ GODLEWSKI marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Nowe podejście do problemu przemarzania gruntu a projektowanie konstrukcji nawierzchni

Kwestia trwałości konstrukcji w kontekście widocznych zmian klimatu (stały trend) oraz efektów tych zmian widocznych w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych (sytuacje chwilowe), wskazują na konieczność uwzględnienia zmian w podejściu projektowym. Jednym z takich elementów jest zjawisko przemarzania gruntów, które w przypadku konstrukcji nawierzchni drogowych może mieć istotny wpływ na jakość i trwałość podbudowy z uwagi na potencjalną wysadzinowość niektórych podłoży.