Prawne Zeszyty Drogowe

Oświetlenie – najczęstsze problemy zarządców dróg

O czym należy pamiętać jeszcze przed podpisaniem umowy z zakładem energetycznym na zakup energii, co warto uwzględnić w umowie konserwacji drogowych punktów świetlnych i czy można używać korektora, by ukryć błędy? Czas udzielić odpowiedzi na pytania, które najczęściej nurtują zarządców dróg.

Prawo energetyczne ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1059 ze zm.) wskazuje, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy, m.in.

 1.  planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną na obszarze gminy;
 2.   planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
  •  miejsc publicznych,
  •  dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 
  • dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774), przebiegających w granicach terenu zabudowy,
  • części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 641 i 901), wymagających odrębnego oświetlenia:
   •  przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,
   •  stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;
 3. finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
  • dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
  • dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy,
  • części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia:
   • przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,
   • stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej Jak widać ustawodawca nałożył na gminę zarówno zadania planistyczne oraz organizacyjne, jak i obowiązek zapewnienia finansowania. Pod pojęciem finansowania oświetlenia należy rozumieć

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PIOTR KOŹLAREK styczeń-luty | 1 (24) 2016

Ekonomiczna jednowarstwówka

Drogi samorządowe stanowią około 95% sieci drogowej w Polsce. Taka skala sieci drogowej o znacząco niższym budżecie niż drogi krajowe i autostrady uzasadnia konieczność poszukiwania nowatorskich rozwiązań zarówno w podejściu teoretycznym, jak i wykonawczym. Muszą być one ekonomicznie uzasadnione i efektywne, ale przede wszystkim szybkie i bezproblemowe w wykonaniu.

NINA KINITZ styczeń-luty | 1 (24) 2016

W stronę smart city

Polskie samorządy coraz częściej wdrażają koncepcję inteligentnych miast. O miano „smart” walczą już nie tylko duże miasta jak Wrocław czy Warszawa – w wyścigu po oszczędności i optymalizację procesów uczestniczy już także m.in. Płock, Rzeszów i Białystok. Ważnym elementem smart city jest inteligentne oświetlenie drogowe. Jakie możliwości niesie za sobą jego wdrożenie? Zapytaliśmy o to dr. Łukasza Kulasa z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, jednego z koordynatorów dużego międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego tworzącego zaawansowane rozwiązania w obszarze smart city.