Utrzymanie dróg

Uszkodzenia drzew na terenach zurbanizowanych – przyczyny powstania i wskazania do diagnozy. Część 2

W prowadzeniu bieżącej kontroli drzew ważne jest umiejętne diagnozowanie uszkodzeń i wad ich budowy oraz kształtu pod kątem przyczyn ich powstawania i wpływu na stan drzewa. Artykuł stanowi drugą część z cyklu wspomagającą prawidłową ocenę kondycji i wytrzymałości mechanicznej drzew.

Przyczyny powstania uszkodzeń drzew

Czynniki powodujące uszkodzenia drzew można zaklasyfikować do trzech grup. Są to:

  • czynniki antropogeniczne (uszkodzenia mechaniczne, cięcia itp.),
  • czynniki abiotyczne (wiatr, temperatura, śnieg, piorun, pożar),
  • czynniki biotyczne (grzyby, owady, zwierzęta itp.).

Ponadto można mówić o cechach drzew i otoczenia sprzyjających powstawaniu uszkodzeń, a nawet prowadzących do złamania się czy wywrócenia drzewa.

Cechy drzew mające wpływ na wytrzymałość mechaniczną drewna (zarówno pozytywną, jak i negatywną) to: wady budowy, kształtu, pokrój drzew, relacja między częścią nadziemną i podziemną drzewa, a także właściwości gatunku związane z genetyczną odpornością na uszkodzenia.

Cechy siedliska, od których uzależniona jest stabilność drzew w podłożu i ich wytrzymałość na złamania, to ekspozycja wiatrowa, właściwości gleby oraz ukształtowanie terenu .

W artykule omówione zostaną dwie pierwsze przyczyny uszkodzeń drzew. Wpływ czynników biotycznych na drzewa, a także zgnilizny i owocniki grzybów w diagnozie drzew stanowić będą tematykę kolejnego artykułu na łamach „Dróg Gminnych i Powiatowych”.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Przegląd pojazdów do ciśnieniowego mycia kanałów

Po każdej ulewie, a także w okresie roztopów trzeba zadbać o odprowadzenie nadmiaru wody z jezdni, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zapobiec uszkodzeniom drogi. Pomocne w tym są pojazdy służące do ciśnieniowego mycia kanałów, które pozwalają na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w odpowiednim stanie technicznym.

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.