Projektowanie

Projektowanie odwodnień drogowych bez tajemnic

Woda, jeden z największych żywiołów, jest bardzo kapryśna i tylko pozornie możliwa do opanowania. Zarządcy dróg muszą się liczyć ze skutkami błędnie zaprojektowanych elementów odwodnieniowych, które niejednokrotnie są powodem kompletnej dewastacji drogi. Zdarza się, że jeden niedrożny przepust pod koroną drogi powoduje wyrwanie całego nasypu wokół przepustu. Jest to bardzo kosztowna naprawa, choć przyczyna błaha, a jej usunięcie podczas rutynowych przeglądów i napraw wcale nie wymagałoby wysokich nakładów finansowych. Źle zaprojektowane odwodnienie drogowe może spowodować szkody niemożliwe do usunięcia podczas zwykłych robót poprawkowych czy remontowych. Na co więc warto zwrócić uwagę, by uniknąć poważnych strat?

Na etapie projektowania

Przepełniające się rowy czy źle zaprojektowane przepusty mogą zniszczyć całą konstrukcję nawierzchni drogi. Zaniedbania w zakresie projektowania wykonawstwa oraz utrzymania w odpowiednim stanie technicznym elementów odwodnienia drogowego powodują zniszczenie jezdni, a czasem nawet całej korony drogi. Projektowanie, a także wykonawstwo i bieżące utrzymanie elementów odwodnienia drogi, wymaga zastosowania zagadnień hydrologiczno-hydraulicznych, technologicznych i materiałowych. Należą do nich m.in. dokładne rozeznanie i określenie warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych na projektowanym obszarze. Jest to bardzo ważny element podczas projektowania. Złe określenie zlewni, wysokości wód gruntowych czy typu gruntów zalegających w warstwach poniżej konstrukcji drogi może przynieść tragiczne skutki dla trwałości konstrukcji.

Główną zasadą w projektowaniu odwodnienia jest szybkie i niezakłócone odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni. Oznacza to, iż woda opadowa nie powinna zalegać na jezdni oraz w jej obrębie np. w niedalekiej odległości od nasypu drogowego.

Odwodnienie projektuje się w celu zmniejszenia wpływu wód opadowych na degradację nawierzchni i bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz skuteczne ujęcie i odprowadzanie wód przenikających do spodu konstrukcji nawierzchni i podłoża.

Podstawowe funkcje systemu odwodnieniowego to:

 • skuteczne zebranie i odprowadzenie wód opadowych w celu zabezpieczenia nawierzchni przed ich negatywnym wpływem, a także zwiększenia bezpieczeństwa na drodze,
 • odprowadzenie wód przenikających do spodu konstrukcji nawierzchni i podłoża,
 • obniżenie zwierciadła wody gruntowej do poziomu od spodu konstrukcji nawierzchni,
 • odprowadzenie wód poza koronę drogi.

Podstawa prawna

Pierwszym i najprostszym sposobem odprowadzenia wód opadowych są spadki podłużne

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51 Strona 52 Strona 53 Strona 54 Strona 55 Strona 56 Strona 57 Strona 58

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

DAMIAN MICHALAK lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Umowa w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy

Co się zmieni?

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych obszarów, który doczekał się ingerencji ustawodawcy, są zasady wprowadzania zmian do umów w sprawie zamówień publicznych.

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Jak zwiększyć trwałość nawierzchni betonowych? Utrzymanie i remonty bez tajemnic

Nawierzchnie betonowe są co prawda trudniejsze w wykonaniu i czasami droższe od bitumicznych odpowiedników, lecz ich wielką zaletą jest trwałość, która sięga nawet powyżej 50 lat. Konstrukcje podatne wymagają remontów już po kilku latach eksploatacji, podczas gdy nawierzchnie sztywne mogą funkcjonować bez większych napraw nawet 15-20 lat i więcej. Przyjrzyjmy się wybranym problemom związanym z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg o konstrukcji betonowej w odniesieniu do dróg lokalnych.