Projektowanie

KATALOGI TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI A ICH STOSOWANIE W PRAKTYCE

W przypadku projektowania dróg różnych klas i kategorii istnieje szereg wytycznych i sposobów postępowania.

Projektant dobiera konstrukcję podbudowy na podstawie parametrów odkształcenia podłoża, stopnia zagęszczenia, stopnia plastyczności i innych cech charakterystycznych w zależności od rodzaju konstrukcji. Na podstawie danych, które są uzyskiwane poprzez szereg specjalistycznych badań geologicznych i geotechnicznych, należy obliczyć miąższość podbudowy, jej rodzaj i dobrać odpowiednią konstrukcję nawierzchni. Oczywiście przed tym należy jeszcze dobrać odpowiednią kategorię ruchu dla danej drogi oraz uwzględnić takie parametry jak współczynniki przeliczeniowe pojazdów ciężkich na oś, współczynniki obliczeniowe pasa ruchu, szerokości pasa ruchu i pochylenia niwelety [1]. Te parametry i wiele innych danych do obliczeń konstrukcji drogowych są zawarte między innymi w dokumentach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod nazwą Katalogi Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Sztywnych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA wrzesień-październik | 5 (58) 2021

ROZWIĄZANIA WIELOPOZIOMOWE A ROWERY

Skrzyżowania wielopoziomowe, czyli węzły drogowe, z reguły powstają dla obsługi kolizyjnych potoków ruchu samochodowego o dużych natężeniach i prędkościach. Wzdłuż dróg, które się na nich krzyżują, konieczne jest oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego. Węzły mają duży potencjał przynajmniej częściowo bezkolizyjnej obsługi ruchu rowerowego przy pomocy dedykowanych lub wspólnie wykorzystywanych obiektów inżynierskich. Bardzo poważnym problemem mogą być jednak stanowiące ich część łącznice, szczególnie jeśli ruch rowerów jest przez nie prowadzony kolizyjnie w jednym poziomie poza zakończeniem łącznicy stanowiącym skrzyżowanie.