Warto Wiedzieć

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ODPOWIEDZIALNA POLITYKA ZAKUPOWA STAJE SIĘ FAKTEM

6 maja Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów utworzono Międzyresortowy Zespół do spraw Zielonych Zamówień Publicznych. Rząd jasno wskazuje nową drogę polityki zakupowej państwa w idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności środowiskowej i ekonomicznej.

U tworzony Zespół ma koordynować sprawy związane z zielonymi zamówieniami zgodnie z polityką zakupową państwa opracowaną na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGI SAMORZĄDOWE 2024 ZA NAMI! RELACJA Z WYDARZENIA

13 czerwca 2024 r. w centrum konferencyjno-szkoleniowym BusinessWell w Poznaniu odbyła się III ogólnopolska konferencja „Nowe zasady projektowe dróg w praktyce samorządów 2024” zorganizowana przez naszą redakcję. Wydarzenie obfitowało w 12 ciekawych prelekcji ekspertów z zakresu drogownictwa. Zapraszamy do zapozna- nia się z relacją z wydarzenia, w którym uczestni- czyło blisko 120 osób.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ UDZIELA ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIA

Zarząd powiatu jest zarządcą drogi powiatowej i to do jego kompeten- cji należy dbałość o drogę powiatową. Zarządca drogi jest organem jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Zatem zarząd powiatu jako organ jest zobowiązany do usunięcia martwego zwierzęcia bezdomnego domowego lub gospodarskiego. Jeśli natomiast znany jest właściciel takiego zwierzęcia, można go obciążyć kosztami tego usunięcia.