Projektowanie

WŁAŚCIWOŚCI GEOSYNTETYKÓW STOSOWANYCH JAKO WARSTWY PRZECIWEROZYJNE NA SKARPACH

W przeciwdziałaniu osuwiskom i erozji skarp wykorzystuje się z powodzeniem geosyntetyki. Służą one do zbrojenia skarp nasypów lub stoków, stosuje się je także przy budowie drenaży i do powierzchniowego zabezpieczenia skarp. Aby jednak stabilizacja skarpy była skuteczna, należy je odpowiednio dobrać.

Stateczność zboczy lub skarp wykopów i nasypów jest uzależniona każdorazowo od pewnej nadwyżki wytrzymałości gruntu na ścinanie nad siłami ścinającymi. Niejednorodność ośrodków gruntowych, niekorzystne pochylenia warstw, układ zwierciadła wody gruntowej i siły hydrodynamiczne z tym związane, zmienny udział facji litologicznych, olbrzymi rozrzut parametrów fizyko-mechanicznych, nawet w poszczególnych warstwach w podłożu, oraz dysypacja ciśnienia wody w porach gruntu sprawiają, że problemy stateczności skarp są interdyscyplinarne i z reguły wykraczają poza ogólnie przyjęte schematy. Biorąc powyższe pod uwagę, nie dziwi nikogo fakt, że mimo olbrzymiej liczby przeprowadzonych badań, nie ma do dziś pełnej teorii, którą z powodzeniem można by zastosować do analizy stateczności.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA listopad-grudzień | 6 (47) 2019

DUŻE SKRZYŻOWANIA A DROGI DLA ROWERÓW

Duże skrzyżowania stanowią istotne utrudnienie dla rowerzystów ze względu na kolizję z ruchem samochodowym, jeśli ruch rowerowy odbywa się w jezdni na zasadach ogólnych, znaczące wydłużenie niektórych relacji spowodowane samymi wymiarami skrzyżowania, a także znacznym wskaźnikiem opóźnienia wynikającym z sygnalizacji świetlnej, jeśli jest ona zastosowana.