Prawne Zeszyty Drogowe

PPP kontra zadłużenie, czyli zielone światło dla inwestycji infrastrukturalnych

Inwestycje drogowe w modelu partnerstwa publiczno- -prywatnego mogą być optymalnym rozwiązaniem dla gmin lub powiatów planujących budowę lub rozbudowę infrastruktury. Dotyczy to przede wszystkim tych jednostek samorządu, które przez wysokie zadłużenie są zmuszone szczególnie dbać o dostosowanie się do limitów narzuconych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jak przeprowadzać inwestycje z budżetem poniżej kreski?

To nie jedyne pytanie, przed którym stają przedstawiciele gmin i powiatów. Istotny jest bowiem także wybór odpowiedniego źródła finansowania projektu po stronie partnera publicznego, który – właściwie dokonany – może pozwolić na korzystniejszą klasyfikację zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu. A tym samym umożliwić jej sfinansowanie przedsięwzięcia przy równoczesnym uniknięciu przekroczenia limitów narzuconych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Istota wzajemnej współpracy

Partnerstwo publiczno-prywatne to przedsięwzięcie realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym1. Partnerstwo publiczno-prywatne jest zatem modelem współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Jego istotą jest długoterminowa współpraca partnerów włączająca partnera prywatnego nie tylko w budowę infrastruktury, lecz również w jej dalszą eksploatację. Partnerstwo publiczno- -prywatne przewiduje także podział zadań i ryzyka między podmiotem publiczny i prywatnym przy realizacji zadania.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju2 partnerstwo publiczno-prywatne jest nowoczesną formą realizacji zadań publicznych mającąopierać się na optymalnym podziale ryzyka między stronami oraz możliwości wykorzystania know-how i doświadczenia sektora prywatnego. Wartym odnotowania aspektem wykorzystania mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego może być dla organów JST planujących inwestycje drogowe fakt, że udział podmiotu prywatnego stanowi dodatkowe źródło kapitału i tym samym odciąża budżet samorządu.

PPP przy zadłużeniu JST

Aby pokazać, w jaki sposób PPP może korzystnie wpłynąć na realizację budżetu JST zgodnie z regułą wyznaczającą limity zadłużenia nałożone na samorządy, przypomnę w jaki sposób wylicza się limit zadłużenia narzucony przez wspomniany art. 243 ustawy o finansach publicznych:

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Inwestycje drogowe na nowych zasadach. Jak zmieniło się prawo po 27 października br.?

Ostatnie miesiące przyniosły liczne zmiany w zakresie warunków prowadzenia inwestycji drogowych. Najświeższe modyfikacje prawa pojawiły się po 27 października 2015 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokument ma charakter specustawy, jego celem jest więc przyspieszenie procesów oraz zwiększenie efektywności prowadzenia inwestycji.

MARCIN KRAWCZYK listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Znaki i sygnały drogowe – nowe przepisy już obowiązują

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych weszło w życie 8 października br. Zmiany mają charakter porządkujący i stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym.