Technologie

Wschodni szlak rowerowy green velo – zachowanie trwałości projektu w świetle ustaleń najwyższej izby kontroli

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków dotyczących doświadczeń z pięcioletniego okresu utrzymania trwałości (2016–2020) projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (dalej: Szlak lub Green Velo), wynikających z ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2020 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK, Izba), a opublikowanych wiosną 2021 r. Pomimo upływu czasu wnioski sformułowane przez NIK pozostają w znacznej mierze aktualne.

Na wstępnie warto przypomnieć, że Green Velo to najdłuższy (około 2 tys. km) spójnie oznakowany szlak rowerowy w Polsce, przebiegający przez obszar pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Green Velo został zrealizowany w ramach projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013. Należy również podkreślić, że zgodnie z założeniami przyjętymi podczas realizacji projektu tylko niewielką część Szlaku stanowią specjalnie wybudowane odcinki dróg rowerowych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (66) 2023

Materiały i sposoby zimowego utrzymania dróg

W miarę wzrostu natężenia ruchu drogowego i zwiększania się roli transportu samochodowego w gospodarce zapewnienie dobrej przejezdności dróg oraz dogodnych warunków ruchu w okresie zimowym stanowi istotny i poważny problem służb drogowych. W okresie tym opady śniegu, zawieje śnieżne oraz gołoledź i lodowica utrudniają lub wręcz uniemożliwiają poruszanie się pojazdów samochodowych po drogach, o ile nie usuwa się z nich śniegu i lodu.