Pomysł Na...

Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na budowę dróg

Powiat Poznański – największy powiat w Wielkopolsce – potwierdził pozycję lidera w zakresie pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego dla swych projektów drogowych. Dzięki temu, każdego roku udaje się utrzymać wysoki poziom i szeroki zakres prowadzonych inwestycji.

W tym roku, wśród wielu innych zadań dotyczących dróg powiatowych, kolejne, dwie inwestycje na terenie Powiatu Poznańskiego są współfinansowane z budżetu państwa. Jedną z nich jest dostosowanie ul. Poznańskiej w Skórzewie do układu komunikacyjnego, jaki powstał po budowie zachodniej obwodnicy Poznania. Drugą – remont jednego z istotniejszych odcinków wlotowych do Poznania, czyli drogi 2460P w miejscowości Czapury (gmina Mosina). Warto bowiem pamiętać, że wraz z rozwojem sieci autostrad i dróg ekspresowych samorządy, w szczególności powiatowe, mają największy wkład w rozwój systemu dróg, które są konieczne do powstawania nowoczesnych, kompleksowych układów komunikacyjnych.

Dla pieszych, rowerzystów i kierowców

Wniosek na przebudowę 0,871 km odcinka ul. Poznańskiej w Skórzewie został najwyżej oceniony ze wszystkich drogowych projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012–2015. Tym samym inwestycja, szacowana dziś na ok. 5,6 mln złotych, zostanie wsparta z budżetu państwa kwotą w wysokości prawie 2 mln złotych. Pozostałą część, po połowie ze swych budżetów, wydadzą Powiat Poznański i Gmina Dopiewo.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 61  Strona 62  Strona 63

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

FIDIC w konkretach: Zmiany w Warunkach Kontraktowych - jak ulepszyć i przyspieszyć roboty budowlane bez naruszania przepisów PZP

Warunki Kontraktowe FIDIC przewidują możliwość wprowadzania zmian do kontraktu. Wspomniane zmiany polegają przede wszystkim na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych określonych w kontrakcie, zmianie charakteru, sposobu oraz terminu ich wykonywania.