Drogowe Inspiracje

Jak modernizować drogi przy użyciu destruktu pofrezowego? Przykład gminy Krotoszyn

W bieżącym roku na terenie gminy Krotoszyn zostały zmodernizowane dwie ulice przy użyciu destruktu pofrezowego. Czym wyróżnia się ten materiał i jaki jest koszt przeprowadzenia remontu z jego wykorzystaniem? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, przyjrzyjmy się szczegółom krotoszyńskiej modernizacji.

Czym jest destrukt pofrezowy? To nic innego jak materiał mineralno-bitumiczny rozkruszony do postaci okruchów związanych lepiszczem bitumicznym. Powstaje on w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia lub w wyniku kruszenia w kruszarce brył pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni. To właśnie ten destrukt posłużył do wyremontowania ulic utwardzonych w przeszłości tłuczniem granitowym.

Zakres modernizacji

Drogi przeznaczone do modernizacji były pokryte warstwą tłucznia o grubości 15 cm. Prace polegały na mechanicznym profilowaniu oraz zagęszczeniu podłoża, wykonaniu nawierzchni z destruktu pofrezowego o grubości 10 cm, która następnie została podwójnie utrwalona emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Ponadto utwardzono pobocze na szerokości sięgającej 50 cm przy użyciu tłucznia granitowego.

Szczegółowy zakres prac został wyszczególniony w kosztorysie dołączonym do artykułu, a ceny w nim zawarte są zbliżone do rynkowych.

Co obejmował kosztorys?

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (29) 2016

Zimowe utrzymanie dróg. Jak najskuteczniej usunąć śnieg z nawierzchni?

Tytułowe pytanie spędza sen z powiek niemalże wszystkim zarządcom oraz podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg w sezonie zimowym. Na szczęście istnieje kilka satysfakcjonujących rozwiązań zwiększających przejezdność dróg i bezpieczeństwo ich użytkowników podczas opadów śniegu – jednym z nich jest wykorzystanie profesjonalnych maszyn.

listopad-grudzień | 6 (29) 2016

Wielofunkcyjne rozwiązania na zimę

Artykuł sponsorowany. „Zima zaskoczyła drogowców” – to słowa, których nie chciałby usłyszeć w zbliżającym się sezonie zimowym żaden zespół odpowiedzialny za odśnieżanie i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Aby pierwsze opady śniegu nie były ani zaskoczeniem, ani problemem, trzeba wcześniej pomyśleć o wyposażeniu naszego miasta czy gminy w odpowiednie urządzenia.