Warto Wiedzieć

Owady chronione w pasie drogowym

Przydrożne aleje i szpalery starych drzew stanowią siedliska zastępcze dla objętych ochroną ścisłą chrząszczy – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Głównym zagrożeniem dla ich życia i rozwoju jest usuwanie martwych i zamierających drzew, a także wykonywanie intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Istnieją jednak sposoby na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych w obrębie pasa drogowego tak, by nie kolidowały z ochroną tych gatunków.

Drzewa – iglaste, liściaste, ozdobne, młode i sędziwe – stanowią nieodłączny element krajobrazu. Te ostanie, mimo że już nie do końca idealne, często przechylone, nadpróchniałe, z połamanymi konarami, są szczególnie cenne dla środowiska. Najstarsze i najbardziej okazałe pojedyncze okazy, a często ich całe aleje obejmuje się ochroną prawną, nadając im status pomników przyrody. Są ważne dla środowiska jeszcze z jednego powodu. Stanowią często siedliska licznych gatunków zwierząt, niektórych roślin i porostów. Wiele z nich to gatunki chronione – nie tylko prawem krajowym, ale i europejskim. Zaliczają się do nich m.in. jedne z największych chrząszczy występujących w Polsce – pachnica dębowa.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.