Prawo w praktyce

Czy możliwe jest dokonanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga publiczna?

W maju 1975 r. Skarb Państwa nabył aktem notarialnym od osoby fizycznej, w trybie art. 6 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t.j. Dz. U. z 1974 r. Nr 10,  poz. 64), działkę ewidencyjną nr 7 o powierzchni 2,3226 ha (grunt wraz z częściami składowymi) z przeznaczeniem pod budowę osiedla mieszkaniowego. We wrześniu 2013 r. spadkobierca zbywcy zwrócił się o zwrot części ww. nieruchomości, obecnie wchodzącej w skład działki ewidencyjnej nr 13/2, położonej przy ul. Komornickiej w Wirach.

W toku postępowania starosta poznański wskazał, że cel określony w „umowie wywłaszczeniowej” jako budowa osiedla mieszkaniowego nie został zrealizowany, gdyż nie doszło do realizacji osiedla mieszkaniowego jak w obowiązującym w dacie zawarcia tej umowy planie zagospodarowania przestrzennego z 1959 r. Z kolei na terenie dawnej działki nr 7 doszło do realizacji budownictwa jednorodzinnego oraz ulic według zapisów późniejszego planu zagospodarowania przestrzennego z 1969 r. Taki zamiar zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości nie mógł jednak stanowić nabycia w trybie art. 6 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Nawierzchnie betonowe jako wzmocnienie istniejących dróg lokalnych

Nawierzchnia z betonu cementowego stanowi rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych lub głęboko przebudowywanych odcinków. Może być także świetnym sposobem na wzmocnienie remontowanych dróg lokalnych, niezależnie od zastosowanej w niej konstrukcji, a także przy wzmacnianiu konstrukcji i podnoszeniu standardu drogi.

 

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Recykling nawierzchni mineralno-asfaltowych na drogach gminnych

Jednym ze sposobów na szybki remont drogi jest recykling, który pozwala skrócić czas do oddania remontowanej drogi do ruchu do zaledwie kilku dni, a w przypadku recyklingu na gorąco nawet do kilku godzin. Warto wspomnieć, że technologia ta pozwala również zaoszczędzić na kosztach zakupu nowych materiałów i chroni środowisko i choćby z tych względów warto się nią zainteresować.