Projektowanie

Rowy przydrożne a bezpieczeństwo na drogach

Rozpatrując bezpieczeństwo na drogach, uwzględniamy elementy planu sytuacyjnego, pochylenia, stanu nawierzchni oraz urządzenia zabezpieczające ruch pieszych. Są one istotne, lecz istnieje też szereg elementów dróg, które – choć nie bezpośrednio i nie w sposób ciągły – to jednak wpływają na bezpieczeństwo, a ich wadliwe działanie może zwiększyć ryzyko wypadku. Takimi elementami korony drogi są często zaniedbywane rowy przydrożne.

Projektanci zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, że aby droga służyła przez lata, jej utrzymanie musi być tanie i nie powinno sprawiać większych problemów zarządcy dróg. Dlatego też już na etapie projektu należy szukać rozwiązań, które pozwolą utrzymać drogę niewielkim kosztem i wysiłkiem. Przy projektowaniu tych elementów nie wolno zapominać także o kosztach budowy, aby uniknąć sytuacji, w której koszt odwodnienia wynosi kilkadziesiąt procent wartości całej inwestycji. Wiadomo nie od dziś, że bez prawidłowego odwodnienia żadna droga nie wytrzyma nawet kilku lat, a złe utrzymanie systemów odwodnienia prędzej czy później pociągnie za sobą szkody dla całej drogi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), rowy przydrożne występują w 3 kształtach: opływom, trójkątnym lub trapezowym.

W oparciu o zapisy powyższego rozporządzenia rowy opływowe stosuje się na drogach klas A i S, a dopuszcza się ich stosowanie na drodze klasy GP wyłącznie w wykopach. Rów trójkątny stosuje się na drogach klasy A, S i GP, w szczególności w celu ułatwienia utrzymania drogi, kiedy wysokość skarpy nasypu lub wykopu jest mniejsza niż 1 m. We wszystkich innych przypadkach stosuje się rowy trapezowe. W związku z tym większość istniejących rowów przydrożnych ma konstrukcję trapezową. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia dno rowu powinno mieć szerokość co najmniej 0,4 m, a głębokość nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Jeżeli górna część korpusu drogi jest odwadniana drenami lub warstwą odsączającą, dno rowu powinno być poniżej poziomu wylotu drenu, sączka lub warstwy odsączającej nie mniej niż 0,2 m, a na odcinku wododziału nie mniej niż 0,1 m. Pochylenie skarpy rowu nie powinno być większe niż 1:1,5 z zastrzeżeniem § 42.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wydarzenia SEBASTIAN LUDWICZAK maj-czerwiec | 3 (26) 2016

O poprawie bezpieczeństwa na drogach na terenie Krotoszyna

„Niskonakładowe metody poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Strefy ruchu uspokojonego” – to temat I Forum Zarządców Dróg, które odbyło się 18 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: GDDKiA, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, krotoszyńskiego Zarządu Dróg, a także Policji i Straży Miejskiej. Nie zabrakło również zarządców dróg oraz projektantów.