Temat Numeru

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Wstęp

Działalność inwestycyjno-budowlana nie pozostaje bez znaczenia dla otaczającego środowiska naturalnego. Ze względu na zakres i charakter planowanej inwestycji oddziaływanie na środowisko można stopniować – od minimalnego do takiego o znaczeniu strategicznym. Jest to uzależnione od wielkości i charakteru planowanego obiektu. Budowa drogi ekspresowej o długości około 20 km swoją powierzchnią w sposób wielokrotny przekracza obszar przeznaczony pod budowę obiektów kubaturowych. Dodatkowo ze względu na liniowy i nieprzerwany charakter oddziałuje na wiele zróżnicowanych obszarów (np. lasy, łąki, mokradła itp.). Oznacza to, że taka inwestycja swoim zakresem wpływa na ogromną liczbę gatunków roślin oraz zwierząt. Literatura te matu wskazuje najczęstsze negatywne skutki realizacji infrastruktury drogowej. Są to:

 • fragmentacja kompleksów leśnych,
 • emisje zanieczyszczeń i hałasu,
 • degradacja krajobrazu,
 • skażenie wód gruntowych i powierzchniowych,
 • utrata naturalnych siedlisk,
 • przerywanie szlaków migracji roślin i zwierząt,
 • wysoka śmiertelność zwierząt dzikich i domowych.

Większość wymienionych zjawisk obejmuje całe ekosystemy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MAGDALENA MAJEWSKA wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Owady chronione w pasie drogowym

Przydrożne aleje i szpalery starych drzew stanowią siedliska zastępcze dla objętych ochroną ścisłą chrząszczy – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Głównym zagrożeniem dla ich życia i rozwoju jest usuwanie martwych i zamierających drzew, a także wykonywanie intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Istnieją jednak sposoby na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych w obrębie pasa drogowego tak, by nie kolidowały z ochroną tych gatunków.