Prawne Zeszyty Drogowe

Odwrócony VAT – problemy w branży drogowej

Uchwalona w grudniu 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z początkiem 2017 r. niemałe zamieszanie w branży budowlanej. Wszystko z powodu tzw. odwrotnego obciążenia na gruncie podatku od towarów i usług (VAT). O ile sama zmiana przepisów nie była zaskoczeniem, o tyle praktyczne problemy, którym muszą stawić czoło przedsiębiorstwa budowlane, przyprawiają o ból głowy.

Mechanizm odwrotnego obciążenia

W skrócie można powiedzieć, że mechanizm odwrotnego obciążenia polega na tym, że za płatność podatku VAT odpowiada nabywca. Taka forma przeciwdziałania oszustwom podatkowym nie jest czymś nowym.
Katalog usług budowlanych objętych odwróconym VAT-em został wykazany w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Obejmuje on usługi dotyczące m.in. robót ogólnobudowlanych związanych z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych, robót ziemnych związanych z kopaniem rowów i wykopów, a także przemieszczaniem ziemi. Powodem objęcia zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji, mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych, były nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w szczególności problem oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji).

Gdzie tkwi problem?

Intencja ustawodawcy wprowadzenia odwrotnego obciążenia usług budowlanych w celu walki z nadużyciami podatkowymi jak najbardziej zasługuje na aprobatę. Poprzez odwołanie do PKWiU zakres usług i robót objętych odwrotnym obciążeniem został w miarę precyzyjnie określony. W czym zatem tkwi problem? Otóż sedno kłopotów interpretacyjnych zawarte jest w samej ustawie, która w art. 17 ust. 1h odwołuje się do pojęcia usługodawcy, który świadczy usługi wskazane w poz. 2-48 załącznika nr 14 jako podwykonawca. I to właśnie definicja podwykonawcy nastręcza najwięcej problemów interpretacyjnych, gdyż ustawa o podatku od towarów i usług nie

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 12  Strona 13  Strona 14

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI marzec-kwiecień | 2 (31) 2017

Jak przeprowadzić przebudowę sieci uzbrojenia terenu w związku z realizacją inwestycji drogowych

Wydana przez organ administracji publicznej decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiera fakultatywnie ustalenia dotyczące obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Jakie wynikają z tego tytułu dwa podstawowe obowiązki zarządcy drogi dotyczące gospodarowania nieruchomościami?

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (31) 2017

Zbrojenie nawierzchni betonowych – czy zawsze jest potrzebne i jakie warto wybrać na drogach lokalnych?

Nawierzchnie betonowe od kilkunastu lat cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to głównie z ich trwałości sięgającej nierzadko ponad 30-40 lat, co jest praktycznie niespotykane przy tradycyjnych nawierzchniach bitumicznych. Ponadto koszt budowy drogi betonowej jest obecnie porównywalny z budową drogi o konstrukcji podatnej, więc kwestie finansowe stopniowo tracą na znaczeniu.