Relacja

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGI SAMORZĄDOWE 2024 ZA NAMI! RELACJA Z WYDARZENIA

13 czerwca 2024 r. w centrum konferencyjno-szkoleniowym BusinessWell w Poznaniu odbyła się III ogólnopolska konferencja „Nowe zasady projektowe dróg w praktyce samorządów 2024” zorganizowana przez naszą redakcję. Wydarzenie obfitowało w 12 ciekawych prelekcji ekspertów z zakresu drogownictwa. Zapraszamy do zapozna- nia się z relacją z wydarzenia, w którym uczestni- czyło blisko 120 osób.

Na początku nastąpiło uroczyste przywitanie uczestników. Z okazji konferencji czekały na nich promocje związane z prenumeratą „Dróg Samorządowych”. Następnie głos oddano dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – Pawłowi Katarzyńskiemu. W swoim wystąpieniu dyrektor Katarzyński podsumował ostatnie realizacje na drogach wojewódzkich w regionie, oddane do użytku pod koniec 2023 r. oraz zaprezentował nowe inwestycje zaplanowane na bieżący rok.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ UDZIELA ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIA

Zarząd powiatu jest zarządcą drogi powiatowej i to do jego kompeten- cji należy dbałość o drogę powiatową. Zarządca drogi jest organem jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Zatem zarząd powiatu jako organ jest zobowiązany do usunięcia martwego zwierzęcia bezdomnego domowego lub gospodarskiego. Jeśli natomiast znany jest właściciel takiego zwierzęcia, można go obciążyć kosztami tego usunięcia.

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

PROBLEMATYKA UTRZYMANIA POBOCZY DRÓG ORAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ W SEZONIE LETNIM

Przypatrując się pasowi drogowemu, można zauważyć występowanie nawierzchni sztucznych i powierzchni zielonych. Powierzchnie zielone w pasie drogowym stanowią: pas rozdziału ruchu, nieutwardzone pobocza, skarpy, suche rowy i pasy powiązania z terenem. Występują tam wszystkie rodzaje zieleni, czyli: zieleń niska (trawniki), zieleń średnia (krzewy) oraz zieleń wysoka (drzewa). Udział zieleni w pasie drogowym wpływa na jego własności ekologiczne, estetyczne i konstrukcyjne, a także stanowi rezerwę terenu pod ewentualną modernizację drogi – poszerzenie jezdni i poboczy.