Projektowanie

Innowacyjność produktowa i procesowa w produkcji kruszyw łamanych stosowanych w drogownictwie

Najważniejszymi surowcami skalnymi dla budownictwa inżynieryjnego są kruszywa łamane, produkowane przede wszystkim z bardzo twardych, zwięzłych skał. W artykule opisujemy jakie znaczenie ma kubiczność kruszyw, jakie są innowacyjne układy technologiczne przeróbki surowców do produkcji kruszyw foremnych oraz jak zmieniają się parametry kruszyw innowacyjnych w stosunku do typowych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Projektowanie TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Beton szansą na trwałe drogi zamiejskie

W Polsce wciąż najwięcej dróg buduje się o nawierzchni bitumicznej lub jako drogi brukowane, mimo dużej popularności mieszanek betonowych w innych krajach. Najczęściej wynika to z obaw inwestorów o zachowanie odpowiednich warunków wykonawczych, ale również wielu projektantów niechętnie rezygnuje ze sprawdzonych i znanych od lat konstrukcji podatnych.
Niestety praktyka pokazuje, że wiele nowych dróg bitumicznych wymaga remontów już po 3-4 latach eksploatacji, a po 10 latach nierzadko konieczna jest głęboka przebudowa konstrukcji. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie mieszanki
betonowe, czyli drogi o konstrukcji sztywnej.