Autor

Ekspert w zakresie przetwarzania i zagospodarowania ubocznych produktów spalania w energetyce węglowej. Założyciel i przewodniczący Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania 1993–2013. Wiceprezydent europejskiego stowarzyszenia ECOBA w latach 2002–2006. Członek Komitetu Technicznego ds. betonu PKN. Członek zespołów roboczych CEN do spraw popiołów lotnych do betonu. Współautor kilkunastu opracowań dla energetyki zawodowej, cieplnej i przemysłowej w zakresie gospodarki odpadami. Organizator ponad 200 konferencji, warsztatów i szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Redaktor 20 książek, autor ponad 50 artykułów. Ekspert w zakresie badań REACH dla popiołów z energetyki. Współautor 3 patentów i innowacyjnych opracowań, w tym Bezodpadowej Energetyki Węglowej. Współautor 6 publikacji nt. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, licznych artykułów oraz warsztatów poświęconych tej tematyce.

Artykuły