bezpieczeństwo ruchu drogowego

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU ROWEROWEGO W POLSCE NA PRZYKŁADZIE STATYSTYK ZDARZEŃ DROGOWYCH

Ruch rowerowy nie jest jedynie dodatkiem do ruchu pojazdów mechanicznych, a wręcz przeciwnie – powinien być traktowany na równi z ruchem innych środków transportu. Rowerzyści mają swoje oczekiwania, wymagania i preferencje, które powinny być uwzględniane w procesie projektowania dróg dla rowerów.

bezpieczeństwo ruchu drogowego
Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • kim jest rowerzysta i jaki jest jego status w ruchu drogowym,
  • jakie wymagania mają rowerzyści w stosunku do dróg dla rowerów,
  • jak przedstawia się statystyka wypadkowości na polskich drogach z udziałem rowerzystów.

Rower jest jednym z najbardziej popularnych środków transportu krótkodystansowego na świecie. Zdeklarowanych użytkowników rowerów przy- bywa każdego roku nie tylko w krajach, które kojarzą się „rowerowo”, ale także w Polsce. W wielu europejskich państwach, takich jak: Holandia, Belgia czy Szwecja, rower staje się w sposób realny konkurencyjnym środkiem transportu dla samochodów i motocykli, zwłaszcza na trasach, których celem jest szkoła, praca czy spotkanie towarzyskie.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI marzec-kwiecień | 2 (73) 2024

CO WARTO WIEDZIEĆ O MIASTECZKACH RUCHU DROGOWEGO?

W ruchu drogowym swoje miejsce, oprócz pojazdów mechanicznych, mają też niechronieni uczestnicy ruchu w postaci pieszych, rowerzystów czy użytkowników UTO. Konsekwencje kolizji i wypadków z udziałem niechronionych użytkowników dróg często kończą się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, stąd też bardzo ważne jest zaprojektowanie i wykonanie elementów sieci transportowej w taki sposób, by zwiększyć bezpieczeństwo całego układu komunikacyjnego. To jednak nie wystarczy do ograniczenia lub wykluczenia wypadkowości, dlatego niezbędne jest także właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne niechronionych użytkowników ruchu. W tym zakresie pomocne okazują się miasteczka ruchu drogowego.