Autor

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Starogard Gdański; zarządza informacjami przekazywanymi do mediów (prasy, radia i telewizji), odpowiada za ich redakcję i publikację w prasie lokalnej, ogólnopolskiej, samorządowym biuletynie informacyjnym „Starogardzki Ratusz”, na miejskiej stronie www oraz mediach społecznościowych.

Artykuły