Technologie

Technologia betonu asfaltowego o wysokim module sztywności

Zapewnienie na długie lata dobrej jakości nawierzchni drogi ciągle jest przedmiotem dyskusji projektantów i wykonawców. W wielu przypadkach trwałość nawierzchni mogłaby zapewnić właściwie wykonana warstwa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności.

Beton asfaltowy o wysokim module sztywności to jeden z rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych. Cechuje się on większą (o ok. 50%) sztywnością od tradycyjnych betonów asfaltowych, a miarą sztywności najczęściej jest moduł sztywności oznaczany metodą belki zginanej w temperaturze 10oC i częstotliwości obciążenia 10 Hz.

Funkcjonuje kilka skrótów określających beton asfaltowy o wysokim module sztywności:

  • AC WMS (asphalt concrete wysoki moduł sztywności)
  • BA WMS (beton asfaltowy o wysokim module sztywności)
  • EME (fr. enrobe a module eleve)
  • HMAC (ang. high modulus asphalt concrete)

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ANDRZEJ TROJANOWSKI styczeń-luty | 1 (66) 2023

Wschodni szlak rowerowy green velo – zachowanie trwałości projektu w świetle ustaleń najwyższej izby kontroli

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wniosków dotyczących doświadczeń z pięcioletniego okresu utrzymania trwałości (2016–2020) projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (dalej: Szlak lub Green Velo), wynikających z ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2020 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK, Izba), a opublikowanych wiosną 2021 r. Pomimo upływu czasu wnioski sformułowane przez NIK pozostają w znacznej mierze aktualne.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI styczeń-luty | 1 (66) 2023

Uboczne produkty spalania w drogownictwie

Odpady energetyczne od lat stanowią poważne zasoby materiałów dla budownictwa drogowego, a nie są jednak wystarczająco wykorzystane. Aktualnie takie podejście wpisuje się w koncepcję „Gospodarki o obiegu zamkniętym” zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów.