Utrzymanie dróg

Otoczenie drzewa a prawdopodobieństwo wywrotu i złamania. Wskazania do diagnozy

Oprócz zasadniczych czynników, takich jak zgnilizna, pęknięcia czy dziuple, na wywracanie się i łamanie drzew mają wpływ cechy drzewa i warunki otoczenia, w jakich rośnie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ważna jest umiejętność diagnozowania wpływu tych czynników na stan zdrowotny lub statykę – zależnie od gatunku i fazy rozwojowej drzewa. W artykule omówiono czynniki siedliskowe, natomiast właściwości gatunków drzew w kontekście ich podatności na złamanie i wywrót zostaną przedstawione w kolejnym numerze czasopisma.

Zgodnie podaje się, że czynniki prowadzące do wykrotów i wiatrołomów drzew to:

  • właściwości siedliska (ekspozycja narażająca na silne wiatry i zawieje śnieżne, niestabilne podłoże lub niesprzyjające rozwojowi stabilnego systemu korzeniowego);
  • właściwości gatunków drzew (różna wytrzymałość mechaniczna drewna różnych gatunków drzew, różne współczynniki oporu, jaki stawia korona drzew, predyspozycje gatunku do formowania mechanicznie słabszych systemów korzeniowych oraz słabych wiązań konarów i gałęzi, żywotność drzew związana m.in. z wiekiem oraz podatność na choroby i szkodniki).

Warunki glebowe i wodne

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na utrzymywanie drzewa w podłożu jest jakość gleby. Raporty uszkodzeń drzew wykazały, że istotną przyczyną powstawania wykrotów są nadmiernie uwilgocone gleby (saturacja gleby), a ponadto niekorzystne procesy erozyjne (na stokach skarp) oraz zmiany poziomu gruntu w strefi e korzeniowej (wykopy i nasypy). Te czynniki szkodziły szczególnie dębom, uważanym powszechnie za gatunek odporny na wywroty i wytrzymały na uszkodzenia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (36) 2018

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości a podatek VAT

Nieruchomość należąca do spółki X została na podstawie decyzji ZRID przeznaczona pod inwestycję drogową. Organ administracji orzekł o ustaleniu należnego spółce odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. W związku z bezskutecznym upływem terminu na wniesienie odwołania decyzja odszkodowawcza stała się ostateczna. Spółka uzyskała interpretację podatkową, z której wynika, że musi odprowadzić od uzyskanego odszkodowania podatek VAT. Czy wobec tego spółka może wnieść do organu o zmianę ostatecznej decyzji i zwiększenie wysokości ustalonego odszkodowania o kwotę podatku od towarów i usług?