Warto Wiedzieć

Przygotowanie i realizacja inwestycji mostowych – formalności od A do Z

Realizacja inwestycji mostowych jest nierozerwalnie związana z budową i rozbudową sieci transportowej. Są one niezbędne dla zapewnienia połączeń i pokonania przez drogę przeszkód w terenie. Obowiązujące przepisy przewidują różne tryby przeprowadzenia procesu budowy. Możliwa jest realizacja tych obiektów na podstawie zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę oraz w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Oto podstawowe wymogi dotyczące realizacji obiektów infrastruktury drogowej oraz problemy związane z wykonaniem robót zgodnie z procedurami.

Inwestycje mostowe stanowią ważny aspekt realizacji sieci dróg, którego obecność gwarantuje ciągłość tras komunikacyjnych. Obiekty mostowe, klasyfikowane jako obiekty inżynierskie, są jednym z elementów infrastruktury drogowej. Podział obiektów inżynierskich przedstawiony w treści rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie przedstawia rysunek nr 1.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem obiekt mostowy realizuje się w celu przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową. Jest to jeden z najczęściej spotykanych obiektów inżynierskich (tab. 1) jednocześnie obejmujący najbardziej zróżnicowane zakresy robót, technologie i metody realizacji.

Wraz z rozwojem sieci komunikacyjnej kraju i budową dziesiątek kilometrów nowych dróg pojawiają się nowe obiekty mostowe. W wielu przypadkach przebudowywane lub wznoszone są jako odrębne inwestycje. W przeważającej większości przypadków są one jednak realizowane w ramach większego zamierzenia inwestycyjnego wraz z drogą, której drożność mają zapewnić. W związku z powyższym do przygotowania i realizacji inwestycji mostowych stosowane są przepisy i procedury dotyczące inwestycji drogowych. Podobnie jak drogi, mosty są obiektami o charakterze publicznym i mają znaczenie zarówno dla społeczności lokalnych, jak i ponadlokalnie.

Zanim rozpoczniemy inwestycję

Jedną z pierwszych formalności związanych z realizacją każdej inwestycji jest ustalenie jej lokalizacji. O ile miejsce realizacji obiektu mostowego jest zdeterminowane koniecznością pokonania przeszkody, to procedury związane z uzyskaniem prawa do terenu i realizacji na nim obiektu przebiegają podobnie jak dla innych przedsięwzięć o charakterze publicznym. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, inwestycjami mającymi charakter publiczny są m.in. prace polegające na wydzielaniu gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne oraz budowle, utrzymywaniu jak również wykonywaniu robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Po zdefiniowaniu potrzeby budowy oraz zaplanowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego należy przeprowadzić proces mający doprowadzić do wyrażenia w trybie administracyjnym zgody na realizację inwestycji w danym miejscu i danej formie oraz na określonych warunkach. W trakcie postępowania ważne jest stwierdzenie, czy jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Z przedstawioną procedurą związane jest uzyskanie decyzji środowiskowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. W tabeli 2. przedstawiono omawianą procedurę na tle procesu inwestycyjnego.

Zgodnie z wzajemnie uzupełniającymi się przepisami Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Wodnego przedsięwzięcia polegające na

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA styczeń-luty | 1 (30) 2017

Rowerem zdrowiej nawet w smogu, czyli dlaczego warto inwestować w ścieżki rowerowe

Jeszcze do niedawna jazda na rowerze była przejawem prowadzenia zdrowego trybu życia. Czy jednak w obliczu rosnącego zanieczyszczenia powietrza wybór roweru jako środka transportu jest nadal korzystny dla zdrowia? I czy korzyści zdrowotne są większe niż ryzyko przebywania w smogu? Odpowiedzi na te pytania przynoszą wyniki badań naukowych.

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (30) 2017

Analiza warunków ruchowych i stanu nawierzchni drogi w praktyce

Faza projektowania dróg i ulic najczęściej wiąże się z koniecznością uzyskania dużej liczby uzgodnień, opinii i innych decyzji administracyjnych. Niestety bardzo często wielu projektantów w natłoku pism i korespondencji urzędowej zapomina o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest przeprowadzenie dokładnej analizy rzeczywistych i prognozowanych warunków ruchowych.