Warto Wiedzieć

NAGRODY ODEBRANE A MIASTO DOCENIONE

Rzeszów ma kolejne powody do dumy. Tym razem na jego konto trafia kilka nagród. W 21. edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Rzeszów zdobył aż 5 nagród. Wśród nich znalazły się mi.in nagrody za budowę drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej, rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa i budowę drogi publicznej łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty.

Rozbudowa ulicy Podkarpackiej
 

Ulica Podkarpacka (DK19) jest elementem ważnego ciągu komunikacyjnego. Dynamicznie rosnąca liczba pojazdów powodowała na niej liczne utrudnienia. W 2015 r. ulica ta została rozbudowana na początkowym odcinku, ale jej specyfika spowodowała, że konieczna była kontynuacja rozbudowy do granic miasta –przejście z drogi czteropasowej w dwupasową stanowiło wąskie gardło oraz powodowało spore utrudnienia w ruchu w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Ponadto obszar bezpośredniego oddziaływania drogi charakteryzował się niewykorzystanym potencjałem inwestycyjnym. Rozbudowa ulicy Podkarpackiej (DK 19) przyczyniła się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia wewnętrznego systemu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4). Ponadto dzięki przedmiotowej inwestycji nastąpiło upłynnienie ruchu w południowej części miasta. Jednocześnie inwestycja pozwoliła na szybsze i bardziej dynamiczne wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku południowym oraz usprawniła przejazd samochodów jadących z południowo-wschodniej części województwa w kierunku Autostrady A4.W wyniku połączenia drogi krajowej Nr 19 z węzłem S-19 Rzeszów-Południe (Kielanówka), a następnie z drogą ekspresową S19 i autostradą A4 (należącymi do sieci TEN-T), ulica Podkarpacka stała się częścią ciągu drogowego łączącego południowo-wschodnie rejony Polski z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi makroregionu oraz całego kraju. Powstałe połączenie pozwoliło na wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, co w konsekwencji przyczyniło się m.in. do zmniejszenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta.

Zaprojektowane rozwiązania komunikacyjne pozwoliły na skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji nastąpiło zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno dla miasta jak i całego regionu. Zaplanowane rozwiązania z zakresu ochrony środowiska miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców, wzrostu bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska.

Oświetlenie po wybudowaniu:

- słupy aluminiowe o wysokości 11,0m z wysięgnikiem, szczotkowane, anodowane w kolorze naturalnym, okrągłe, jednostajnie zbieżne, słupy aluminiowe o wysokości 9,0m z wysięgnikiem, szczotkowane, anodowane w kolorze naturalnym, okrągłe, jednostajnie zbieżne, wysięgniki jednoramienne, oprawy oświetleniowe FURYO 3 OWLET oraz szafy zasilająco-sterująca wolnostojące,

- sterowanie oświetlenia w kaskadzie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA listopad-grudzień | 6 (53) 2020

NAWIERZCHNIE DROGOWE Z PREFABRYKOWANEJ KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie brukowcowe to w światowej historii jedne z najstarszych nawierzchni ulepszonych. Ich rozwój następował od starożytności, przez średniowiecze, aż po współczesność. Współcześnie rzadziej stosowane są już nawierzchnie z elementów kamiennych, skutecznie wyparł je beton cementowy, stosowany do produkcji prefabrykowanej kostki drogowej. Dynamiczny rozwój technologii betonu, jak i produkcji elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie elementów o bardzo wysokich właściwościach techniczno-użytkowych. Jednocześnie łatwość formowania elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie prawie dowolnych kształtów elementów prefabrykowanych.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI listopad-grudzień | 6 (53) 2020

DROGA - DROGA CZY TANIA. WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNO - MATERIAŁOWE

Projektant powinien uwzględnić przy wymiarowaniu nawierzchni aspekty obciążenia przez dobór odpowiedniego materiału, technologii czy dodatkowego wzmocnienia konstrukcji. Z artykułu dowiesz się jakie czynniki wpływają na trwałość eksploatacyjną drogi oraz na co szczególnie uważać przy projektowaniu optymalnej konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem Katalogów.