Utrzymanie dróg

Projektowanie i wykonanie krawędzi jezdni bitumicznych

Projektując drogi, nie wolno zapominać o właściwym zaprojektowaniu i wykonaniu stref krawędziowych. Błędy konstrukcyjne popełnione w tym obszarze są bowiem przyczyną poważnych degradacji nawierzchni bitumicznych.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • jakie krawędzie jezdni zastosować w zależności od natężeniu ruchu na drodze,
  • kiedy dobrym rozwiązaniem jest krawężnik betonowy,
  • w jakim przypadku warto stosować schodkowanie kolejnych warstw konstrukcyjnych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Rodzaje pozimowych zanieczyszczeń dróg i ulic

Nawierzchnie uliczne są odpowiednio wyprofilowane podłużnie i poprzecznie w celu umożliwienia odpływu wód. Usuwanie zanieczyszczeń ciekłych dokonuje się samoczynnie dzięki ich grawitacyjnemu spływaniu z nawierzchni. Zadania oczyszczania ulic sprowadzają się do usuwania zanieczyszczeń stałych. Istnieją dwa podstawowe ich rodzaje: zmiotki uliczne i wody atmosferyczne w postaci stałej.

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Problematyka eksploatacji maszyn drogowych

Eksploatacja wiąże się z wykorzystaniem obiektów technicznych przez człowieka w celu zaspokojenia potrzeb związanych z jego potrzebami życiowymi. Temat eksploatacji maszyn drogowych zawiera w sobie szereg pojęć i zagadnień dotyczących m.in.. faz istnienia maszyn, stanu obiektu technicznego czy technologiczności remontowej oraz wymaga znajomości konkretnych wskaźników.