Autor

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (prawo) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (KSAP). Od początku pracy zawodowej związany z instytucjami kontrolnymi. Doradca prawny w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Zawodowo i naukowo zainteresowany zagadnieniami m.in. samorządu terytorialnego, środków unijnych, rozwoju regionalnego, turystyki.

Artykuły