Technologie

Recykling – pomysł na wykorzystanie odpadów budowlanych

Pojęcie recyklingu znane jest na świecie od wielu lat. W Polsce już we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku prowadzono badania nad możliwością wykorzystania wtórnie materiałów, ale także wdrażano na dużą skalę ideę zmniejszania ilości odpadów i wtórnego wykorzystania zasobów.

Według ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. ogłoszonej 8 stycznia 2013 pojęcie recyklingu zostało zdefiniowane następująco:

recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach”.

Wykorzystanie w największym możliwym stopniu materiałów z rozbiórek zapisane jest w ustawie o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. W rozdziale 2, art. 5 ww. ustawy zapisano, że:

„Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: 1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania”.

Odzysk materiałów lub wtórne wykorzystanie jest zwrócone w dwóch kierunkach. Po to, aby zmniejszyć ilość odpadów wytwarzanych przez ludność oraz przemysł, ale także, by przedłużyć możliwość wydobywania nowych materiałów z naturalnych źródeł poprzez zmniejszenie ich wydobycia.

Odpowiednio przetworzony materiał rozbiórkowy nadaje się do ponownego wbudowania lub użycia jako składnik nowego materiału. Przy odpowiedniej wiedzy technicznej i technologicznej stają się one pełnowartościowymi materiałami wykorzystywanymi w każdej warstwie wchodzącej w skład korony drogi. Każdy materiał przetworzony przed wbudowaniem powinien przejść kwalifikacje jakościowe oraz badania przydatności do danej warstwy czy jako składnik danego materiału nowego.

Samo pojęcie wykorzystania materiałów rozbiórkowych czy odpadów poprodukcyjnych do budowy nowych konstrukcji jest bardzo propagowane, lecz ich wykorzystanie miejscowe lub też wykorzystanie ich w obrębie danej gminy czy powiatu jest już tematem rzadziej omawianym. Wykorzystanie ogromnych ilości żużlu poprzemysłowego jest opłacalne na terenie południowej Polski, natomiast na północy kraju nie równoważy kosztów pomimo tego, iż nadal jest bardzo potrzebne i przyjazne dla środowiska. Jednym z najważniejszych elementów ekologicznego wykorzystania odpadów jest ich użycie w miejscu wytworzenia lub z transportem na niewielką odległość. Koszt segregacji, czasowego składowania i wywożenia posegregowanego materiału dla niewielkich budów jest ogromnym obciążeniem dla inwestorów, dlatego też należy przyjrzeć się recyklingowi i przetwarzaniu odpadów, które można wbudować na miejscu bądź też wbudować w niewielkiej odległości na kolejnej budowie lub remoncie.

Humus

Jednym z materiałów wykorzystywanych wtórnie i mało kojarzonych z recyklingiem jest humus. Podczas pierwszych prac ziemnych

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE