Autor

Projektant branży drogowej z 8-letnim doświadczeniem (biura projektowe na terenie województwa śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu). Właściciel biura projektowego Dagobah Engineering, asystent w Katedrze Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (2019-2022). Autor ponad 30 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, autor lub współautor ponad 80 projektów branży drogowej, blisko 20 ekspertyz, opinii technicznych, prac naukowo-badawczych i usługowych.

Artykuły