Utrzymanie dróg

Dobór odpowiedniego rodzaju spoiwa do podbudów związanych na wybranych przykładach

Z artykułu dowiesz się jak ważny jest dobór odpowiedniego rodzaju spoiwa hydraulicznego wzależnosci od materiału kruszywowego, ponadto omówiona została zależność stosu okruchowego i potrzeba doboru odpowiedniego sprzętu zagęszczającego warstwę.

Podbudowy pomocnicze i zasadnicze są nieodłączną częścią konstrukcji korpusu drogowego. Od ich właściwości i jakości wykonania zależy trwałość nawierzchni i komfort jazdy na drogach. Powszechnie stosuje się podbudowy z mieszanek związanych, zarówno stabilizacji zgodnych z normą „PN-S 9012:1997 Drogi Samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem” oraz serią norm „PN-EN 14227-1÷5 Mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi”. Żeby zobrazować schemat konstrukcji drogowej, należałoby przywołać przekroje np. z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (rys. 1).

Rys. 1. Schemat warstw konstrukcyjnych z zaznaczeniem możliwości zastosowania mieszanek związanych [1].

Powyższy schemat doskonale obrazuje uniwersalność stosowania spoiw hydraulicznych do gruntu rodzimego, ulepszonego podłoża czy też wspomnianych wcześniej podbudów. Jednak dobór rodzaju spoiwa do konkretnego materiału, jak i samej warstwy podbudowy, czy też nadania odpowiedniej wytrzymałości nie jest już rzeczą uniwersalną. Zależy przede wszystkim od stosu okruchowego materiału, jego właściwości plastycznych w przypadku gruntów spoistych oraz zawartości części pylastych dla gruntów niespoistych w przypadku np. stabilizowania na miejscu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad-grudzień | 6 (59) 2021

TRANSPORT 4.0- JAK ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ TRANSPORTU MIEJSKIEGO?

Wiele regionów Polski dotknięte jest zjawiskiem określanym przez ekspertów jako wykluczenie komunikacyjne. Charakteryzuje się ono nie tylko brakiem dostępu do dróg i połączeń autobusowych, ale także brakiem infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: chodniki, wiaty przystankowe czy rzetelna i aktualna informacja pasażerska. Szacuje się, ze problem może dotyczyć aż 13,8 mln Polaków. Na poprawę tej sytuacji może wpłynąć koncepcja nazywana Transportem 4.0.