Technologie

TECHNOLOGIA WHITETOPPING

Nawet najlepiej położone nawierzchnie drogowe po jakimś czasie wymagają naprawy. Aby zmniejszyć ich cykliczność – warto rozważyć zastosowanie „białego pokrycia”. Zapraszam do zapoznania się z technologią whitetopping.

Whitetopping (z ang. białe pokrycie) to technologia wzmacniania nawierzchni drogowych polegająca na ułożeniu warstwy z betonu cementowego bezpośrednio na istniejących warstwach asfaltowych. Whitetopping może być stosowany zarówno przy podniesieniu niwelety jezdni, jak i bez podnoszenia niwelety. Jeśli rzędne niwelety mają pozostać bez zmian – wówczas należy sfrezować taką grubość warstw asfaltowych, jaka będzie grubość warstwy z betonu cementowego.

Główną zaletą tej technologii jest trwałość wykonanej nawierzchni. Patrząc przez pryzmat całego okresu eksploatacji nawierzchni – nakłady inwestycyjne potrafią być mniejsze niż przy wykorzystaniu innych technologii.

Warstwa z betonu cementowego ułożona na warstwach asfaltowych cechuje się stosunkowo dobrą współpracą międzywarstwową. Połączenie między tymi warstwami uzyskuje się poprzez oczyszczenie mechaniczne warstw asfaltowych, częściowe sfrezowanie skoleinowanej nawierzchni bądź ułożenie warstwy wyrównawczej. Idea whitopping została przedstawiona poniżej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI styczeń-luty | 1 (54) 2021

STABILIZACJA GRUNTU NA MIEJSCU

Stabilizacja gruntu na miejscu jest jedną z praktyk stanowiących podwaliny konstrukcji drogowej. Właściwości gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej konstrukcji nawierzchni decydują o projektowaniu i wykonaniu – a co za tym idzie – trwałości samej drogi. Od rodzaju gruntu zależy sposób jego stabilizacji – hydrauliczny, mechaniczny bądź chemiczny. W przypadku gruntów o niskiej nośności należy wzmocnić je poprzez zagęszczanie mechaniczne bądź zmianę składu, czyli dodanie spoiw hydraulicznych czy cementu.