Prawne Zeszyty Drogowe

Zamówienia publiczne po zmianach. Jak dokonać oceny wykonawców po nowelizacji?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne, obowiązuje już od 28 lipca 2016 r. Przed zamawiającymi wykonawcami ogromne wyzwanie, zmiany w procedurach są bowiem niezwykle zaawansowane. Dotyczą m.in. sposobu oceny podmiotowej wykonawców. Jak zatem oceniać oferty zgodnie z nowym porządkiem prawnym?

Nowelizacja prawa zamówień publicznych dotyka szeregu aspektów, jednak sposób oceny podmiotowej wykonawców jest tu sprawą absolutnie pierwszorzędną. Według ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy jednocześnie:

  • spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego,
  • nie podlegają wykluczeniu.

Warunki udziału w postępowaniu

Pierwszy ze wskazanych warunków to nic innego jak posiadanie przez wykonawcę szeroko rozumianego potencjału do wykonania zamówienia. Dotyczyć on może:

  • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a więc przykładowo posiadania określonych zasobów pieniężnych lub wskaźników przedsiębiorstwa na określonym poziomie (np. przychody, rentowność),
  • zdolności technicznej lub zawodowej, przez które rozumiemy określone poziomy wiedzy, doświadczenia, posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych czy środków technicznych.

Co oczywiste, wykonawcy mogą wykazywać spełnianie powyższych wymogów samodzielnie, w ramach konsorcjum lub

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Jak zminimalizować ryzyko wypłaty odszkodowania? Praktyczne porady prawne

Okres jesienny to dla drogowców przede wszystkim czas przygotowań do utrzymania zimowego. Ze względu na specyfikę tej pory roku, jesień to dla zarządców dróg także wyzwanie związane z bieżącymi robotami utrzymaniowymi. Pojawiające się trudności i problemy drogowe mogą stanowić dobry sprawdzian przed wymagającymi jeszcze większego zaangażowania zadaniami realizowanymi zimą.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Jesienne utrzymanie dróg oczami prawnika w pytaniach i odpowiedziach

Podczas realizowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg zarządcy niejednokrotnie stają przed wyzwaniami natury prawnej. Najczęstsze dylematy dotyczą wypłaty odszkodowań dla kierowców oraz zakresu odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa na drodze, lecz pojawiają się także inne problemy. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania.