Prawne Zeszyty Drogowe

KANAŁY TECHNOLOGICZNE W PASIE DROGOWYM

Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), wprowadziła do ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanej dalej u.d.p., definicję kanału technologicznego oraz związane z tym pojęciem przepisy.

Jak można przeczytać w literaturze przedmiotu i orzecznictwie, celem wprowadzenia uregulowań dotyczących kanału technologicznego było rozwiązanie problemu mnogości sieci technicznych w pasach dróg publicznych. W założeniu zarządcy dróg mają lokalizować kanały technologiczne przy większości inwestycji drogowych, co w praktyce ma minimalizować liczbę podmiotów posiadających w pasie drogowym własne ciągi techniczne i zapewniać ochronę nowo budowanych czy przebudowywanych dróg przed ciągłymi ingerencjami w postaci inwestycji budowlanych i modernizacyjnych. Kanał technologiczny jest więc alternatywą, która pozwala zabezpieczyć ewentualne potrzeby wykorzystania przez inwestorów przestrzeni pasa drogowego na cele inne niż drogowe.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE