Pomysł Na...

W ciągu dwóch lat powiat poznański wyda ponad 70 mln na drogi

Powiat poznański planuje przeznaczyć od ubiegłego roku blisko 70 mln zł na przebudowę i modernizację dróg na terenie podpoznańskich gmin. Ubiegły rok to prawie 38 mln, które wydano na przebudowę, remonty i utrzymanie kolejnych odcinków. Na podobnie wysokim poziomie kształtuje się tegoroczny plan.

W minionym roku Zarząd Dróg Powiatowych zmodernizował 17,2 km dróg. Z planu finansowego, zrealizowanego w kwocie 37 557 258 zł, na inwestycje i remonty drogowe przeznaczono 23 435 846 zł. Z kolei koszty utrzymania dróg wyniosły 3 852 673 zł, a bieżących remontów 2 690 323 zł. W tym roku plan Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, z budżetem wysokości 33 mln zł, przewiduje wykonanie kolejnych, nowych inwestycji na drogach powiatowych. Przede wszystkim przebudowane zostaną odcinki dróg powiatowych w Kiekrzu (gmina Rokietnica) i w Skórzewie (gmina Dopiewo) oraz przeprowadzona rozbiórka i budowa mostu na Kanale Mosińskim w Borkowicach (gmina Mosina). Wszystkie te zadania mają być realizowane przy udziale środków zewnętrznych – NPPDL i rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Wykaz najważniejszych inwestycji i remontów (robót budowlanych) w 2014 r.

Buk

Droga 2500P Niepruszewo–Tomiczki, ul. Starowiejska w Niepruszewie – przebudowa drogi powiatowej na długości 0,56 km, wartość zadania: 317 031 zł.

Droga 2492P w miejscowości Dakowy Suche – przebudowa drogi; budowa chodników wraz z wykonaniem odwodnienia na długości 1,22 km, wartość zadania: 230 509 zł.

Czerwonak

Droga 2407P Koziegłowy–Swarzędz, ul. Poznańska w Kicinie – przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociągu gminnego na długości 0,90 km, wartość zadania: 855 417 zł (w tym dofinansowanie gminy 427 708 zł). Inwestycja jest prowadzona w cyklu dwuletnim, planowane zakończenie: 31 lipca 2015 r.

Droga 2407P Koziegłowy–Swarzędz, ul. Poznańska w Koziegłowach – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i drogi osiedlowej w rejonie ul. Krótkiej, wartość zadania: 231 820 zł.

Dopiewo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012–2015 – II Etap – Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój.

Droga 2401P Dopiewo–Poznań, ul. Poznańska w Skórzewie, etap I na odcinku od końca skrzyżowania ul. Poznańskiej i Malwowej do początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i Batorowskiej na długości 0,90 km, wartość zadania 5 181 587 zł. Prace objęły poszerzenie jezdni do 9,0 m, wykonanie chodników, ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych, przebudowę włączenia dróg bocznych do drogi powiatowej, wykonanie dwóch zatok autobusowych, zatok postojowych, a także budowę nowego systemu kanalizacji deszczowej i likwidację rowów. Dodatkowo w miejscu istniejącego skrzyżowania z ul. Kolejową powstało rondo. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu państwa – 1 871 457 zł, powiatu poznańskiego – 1 738 766 zł oraz gminy Dopiewo – 1 567 363 zł, po 1000 zł dofinansowały zadanie: Urząd Gminy w Komornikach, Urząd Gminy w Stęszewie oraz prywatni przedsiębiorcy.

Kleszczewo

Droga 2429P Tulce–Kostrzyn, ul. Poznańska w miejscowości Tulce na odcinku od ul. Pocztowej do DW 433 o długości 0,36 km – odnowa nawierzchni, przebudowa chodnika i poprawa odwodnienia, wartość zadania: 243 170 zł.

Droga 2440P Tulce–Bugaj w miejscowości Nagradowice – odnowa nawierzchni, poprawa odwodnienia, wymiana chodnika na długości 0,37 km, wartość zadania: 393 370 zł.

Komorniki

Droga 2391P Palędzie–Komorniki, ul. Komornicka w miejscowości Głuchowo – odnowa nawierzchni, budowa chodnika na długości 277 m (kontynuacja zadania z 2013 r.),

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (19) 2015

Schyłek tradycyjnych konstrukcji z betonu asfaltowego? Nadchodzi alternatywa!

Choć w ostatnich latach w terenie miejskim powstało wiele dróg z betonowej kostki brukowej, to nawierzchnie bitumiczne i tak pokrywają większość dróg lokalnych i krajowych. Tak duże zainteresowanie nawierzchniami tego typu zaowocowało stworzeniem konstrukcji konkurencyjnych dla tradycyjnie stosowanych nawierzchni, np. SMA i WMS. Porównajmy ich właściwości.