Projektowanie

ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W STABILIZACJI SKARP

Stabilizacja powierzchniowa skarp ma za zadanie ich zabezpieczenie przed osuwaniem się gruntu spowodowanym działaniem czynników atmosferycznych. Przydatnym do tego celu materiałem są odpowiednio dobrane geosyntetyki w postaci geosiatek, geotkanin, geowłóknin lub konstrukcji geokomórkowych

Stabilizacja skarp wymaga prawidłowego procesu prac studialnych i projektowych. Te z kolei powinny opierać się na analizach i badaniach, począwszy od dobrego rozpoznania warunków geotechnicznych i hydrogeologicznych z pomiarami zwierciadła wód gruntowych (nawierconych i ustabilizowanych) oraz kierunku ich przepływu. Do tego należy jeszcze dodać umiejętność interpretacji wyników i analiz, wymiarowania obiektów i statyki, obliczania stateczności ustrojów stabilizujących, jak i granicznego pochylenia skarp. Wszystko to sprawia, że stabilizacja skarp staje się zagadnieniem interdyscyplinarnym, w którym wszystkie strony procesu inwestycyjnego powinny być świadome potencjalnych zagrożeń. Stabilizacja powierzchniowa skarp ma na celu zabezpieczenie przed erozją, która mogłaby wystąpić wskutek działania czynników atmosferycznych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA listopad-grudzień | 6 (47) 2019

DUŻE SKRZYŻOWANIA A DROGI DLA ROWERÓW

Duże skrzyżowania stanowią istotne utrudnienie dla rowerzystów ze względu na kolizję z ruchem samochodowym, jeśli ruch rowerowy odbywa się w jezdni na zasadach ogólnych, znaczące wydłużenie niektórych relacji spowodowane samymi wymiarami skrzyżowania, a także znacznym wskaźnikiem opóźnienia wynikającym z sygnalizacji świetlnej, jeśli jest ona zastosowana.