Utrzymanie dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego w PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze efektywności energetycznej budzi zainteresowanie coraz większej liczby podmiotów publicznych. Po pierwszych sukcesach PPP w termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej gminy chętniej rozważają wykorzystanie formuły partnerstwa w obszarze modernizacji oświetlenia ulicznego.

Fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na działania infrastrukturalne w latach 2007-2013 wydatnie wsparły budżety jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięć ważnych dla lokalnych społeczności. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 również umożliwia pozyskanie zewnętrznego finansowania na szereg projektów. Problem w tym, że kondycja finansowa przeciętnej polskiej gminy nie jest zadowalająca, a realizacja projektów unijnych wymaga wniesienia wkładu własnego. Odpowiedzią na te potrzeby może być nawiązanie współpracy z partnerem prywatnym.

Od lat podnosi się, że sferą wymagającą natychmiastowych i gruntownych działań inwestycyjnych jest przestarzała i niedoinwestowana infrastruktura oświetleniowa, która funkcjonuje w gminach. Składające się na nią rozwiązania techniczne przestały być wydajne, co sprawia, że jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie nowocześniejszych i energooszczędnych urządzeń. Przykładowo – w wielu miejscach infrastruktura oświetleniowa korzysta ze starego typu żarówek, w których aż 90% dostarczanej energii zamienia się w ciepło, a tylko 10% jest pochłaniane na wytworzenie światła.

Na mocy Prawa energetycznego gmina ma obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów związanych z budową, instalacją i funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego. Co jednak ważne, dotyczy to wyłącznie punktów świetlnych, nie zaś całej infrastruktury oświetleniowej.

Jak oszczędzać energię w PPP?

Na czym polega partnerstwo publiczno-- prywatne w przypadku modernizacji oświetlenia ulicznego? Upraszczając – na specyficznej formule finansowania przedsięwzięcia nazywanej „finansowaniem z oszczędności”. Zasadniczą przyczyną popularności PPP w sferze efektywności energetycznej jest niewielka skala nakładów podmiotu publicznego konieczna do realizacji przedsięwzięcia. Współpraca partnerów polega na powiązaniu faktycznego wynagrodzenia wykonawcy z efektywnością działań modernizacyjnych, których dokonał. Podstawowa część wynagrodzenia partnera prywatnego pochodzi bowiem z oszczędności, które powstają wskutek wymiany opraw oświetleniowych lub w efekcie dalej posuniętej modernizacji całej infrastruktury.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (24) 2016

Ciche i niedocenione. Nawierzchnie betonowe w praktyce

Polscy inwestorzy nadal podchodzą z rezerwą do budowy dróg betonowych, ponieważ boją się wysokich kosztów oraz niewystarczającej ochrony przed hałasem komunikacyjnym. Niesłusznie! Inwestycja w nawierzchnie betonowe to dobry wybór, lecz trzeba wiedzieć, które rozwiązania zastosować, aby uzyskać zadowalające wyniki akustyczne i finansowe.

PIOTR KOŹLAREK styczeń-luty | 1 (24) 2016

Ekonomiczna jednowarstwówka

Drogi samorządowe stanowią około 95% sieci drogowej w Polsce. Taka skala sieci drogowej o znacząco niższym budżecie niż drogi krajowe i autostrady uzasadnia konieczność poszukiwania nowatorskich rozwiązań zarówno w podejściu teoretycznym, jak i wykonawczym. Muszą być one ekonomicznie uzasadnione i efektywne, ale przede wszystkim szybkie i bezproblemowe w wykonaniu.