Zimowe Utrzymanie

Siedemset kilometrów dróg objętych akcją zimowego utrzymania

W sezonie zimowym 2014/2015 drogi powiatu poznańskiego zostały podzielone na 12 zadań, w ramach których zimowym utrzymaniem objętych jest od dwóch do czterech gmin. Łącznie jest ich 15 (z wyjątkiem Lubonia i Puszczykowa). Tym razem za 698 km dróg odpowiedzialnych jest pięć firm zewnętrznych. Dysponują one łącznie 28 pługopiaskarkami (piaskarki, solarki z pługiem śnieżnym z zamontowanymi nadajnikami GPS) oraz dodatkowo 28 pługami (pojazdy ciężarowe lub ciągniki z zamontowanym pługiem) i 28 sztukami sprzętu ciężkiego (ładowarki, równiarki, pługi wirnikowe, spycharki kołowe) gotowymi na wezwanie po wystąpieniu ciężkich warunków pogodowych.

Poza pełną gotowością w zakresie specjalistycznych sprzętów, nie bez znaczenia jest również czas reakcji samych służb zimowego utrzymania dróg. Stąd wszyscy wykonawcy mają maksymalnie 1 godzinę (po wydaniu przez dyżurnego ZDP polecenia), by dojechać na dany odcinek drogi i rozpocząć prace polegające – w zależności od panującej sytuacji – na posypywaniu czy odśnieżaniu. Dlatego też bazy firm są zlokalizowane maksymalnie w odległości 25 kilometrów od odcinka drogi, który w ramach umowy utrzymują w danym standardzie. Z kolei przejechanie sprzętem do zimowego utrzymania wszystkich odcinków dróg objętych całym zadaniem zajmuje przeciętnie maksymalnie 2–3 godzin w nocy oraz 5 godzin w ciągu dnia.

Wartość umów, które zostały podpisane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu z firmami na zimowe utrzymanie dróg, wynosi ponad 4 mln zł.

Monitoring zimy przez całą dobę

Pracę pięciu firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg nadzorują przez całą dobę pracownicy ZDP w Poznaniu, wspomagani przez dyżurnych z dwóch obwodów drogowych – w Biskupicach i Zamysłowie – pracujących także w systemie 3-zmianowym.

Dzięki systemowi GPS kontroli podlega nie tylko praca firm w terenie, lecz także czas wyjazdu oraz sprzęt, którym dysponują. Sprawdzane jest także to, czy prowadzone działania są zgodne z obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg. Weryfikacji może być poddawany materiał, którym posypywane są drogi powiatowe.

Pracownicy z obwodów drogowych na bieżąco przekazują dyżurnemu ZDP informacje o aktualnie panujących warunkach w terenie. Jeśli mimo wezwań do rozpoczęcia działań w ramach akcji zima wykonawca w terminie nie podejmuje interwencji, Zarząd może nałożyć na niego karę lub zlecić tzw. wykonanie zastępcze na koszt danej firmy.

Jakie standardy obowiązują w powiecie poznańskim?

Drogi w powiecie poznańskim, administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, są utrzymywane w odpowiednich standardach, które stanowią o ważności danego odcinka i czasie reakcji służb w trakcie akcji zima:

  • ok. 36%, tj. 250,3 km, dróg objętych jest II standardem zimowego utrzymania.

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 60  Strona 61  Strona 62

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń-luty | 1 (18) 2015

Zima za pasem. Czym gminy i powiaty posypią drogi

Paraliż na drogach, oblodzone dachy i podjazdy, zaspy na chodnikach – co roku na pierwszy śnieg nie potrafimy zareagować na tyle sprawnie, by nie dać się zaskoczyć trudnym warunkom atmosferycznym. A przecież metod przeciwdziałania, a następnie zwalczania jest bardzo dużo i jak się okazuje, nie jesteśmy skazani wyłącznie na szkodliwą sól drogową. Dobór przyjaznych dla środowiska, ekologicznych środków do usuwania skutków opadów śniegu nie jest jednak łatwym zadaniem. Jakie metody walki z zimą są dostępne na rynku i które z nich rzeczywiście się opłacają?

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (18) 2015

Nowe wymagania techniczne WT - 1 WT - 2 2014

Z dniem 25 września 2014 r. przestały obowiązywać dotychczas stosowane wymagania techniczne dla kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych oznaczone jako WT-1 i WT-2 2010. Zostały one zastąpione nowymi wymaganiami WT-1 i WT-2 2014. Dokumenty te zostały opublikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na ogólnodostępnej stronie internetowej.