Utrzymanie dróg

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec- Rychwałd

Minione lata w powiecie żywieckim obfitowały w wiele trudnych wyzwań związanych z infrastrukturą drogową w naszym regionie. Jednym z nich niewątpliwie było zadanie zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec – Rychwałd od 0+400 do 0+455 km w miejscowości Żywiec.

Osuwisko, które ujawniło się we wrześniu 2017 r. po intensywnych opadach deszczu, obejmowało swoim zasięgiem działki nr 1713/2, 1733/1, 1734, 1735 oraz 1741 w gminie Żywiec, w obrębie Moszczanicy. Było to osuwisko cały czas aktywne, skalno-zwietrzelinowe o ruchu złożono-zmiennym, rozwinięte na warstwach krośnieńskich dolnych jednostki przedmagurskiej oraz utworach nasypów antropogenicznych. Poniżej skarpy głównej występowały liczne wysięki, zagłębienia, szczeliny, progi akumulacyjne i pęknięcia gruntu oraz przemieszczone koluwia, w środkowej i dolnej strefie częściowo w formie spływu. W górnej części osuwiska koluwia zagrażały drodze powiatowej i mogły doprowadzić do całkowitej utraty przejezdności.

Po wykonaniu przez uprawnionego geologa dr inż. Jana Waligórę dokumentacji geologiczno- -inżynierskiej Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, pełniący w imieniu Zarządu Powiatu w Żywcu rolę inwestora, w dniu 08 kwietnia 2019 r. zlecił opracowanie dokumentacji technicznej firmie ALBIS Biuro Budowlane sp. z o.o. sp.k., której właścicielem jest mgr inż. Maciej Biegun. Dokumentacja pierwotnie zakładała stabilizację osuwiska poprzez zastosowanie trzech murów oporowych wraz z kotwieniem i oczepami, przy jednoczesnym zastosowaniu rowu odwadniającego wzdłuż drogi powiatowej, drenażem liniowym i francuskim na całej powierzchni spływu osuwiska.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 27  Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (54) 2021

UŻYTKOWANIE EKSPLOATACYJNE MASZYN DROGOWYCH

Operator każdej maszyny powinien mieć świadomość, że powierzona mu maszyna i wyznaczony odcinek robót pozostają w jego dyspozycji oraz że od niego samego zależy, jakie efekty zostaną osiągnięte dzięki jego staraniom. Niewątpliwie na pierwszy plan w szerokim zakresie obowiązków operatora wysuwa się przede wszystkim dbałość o właściwe użytkowanie eksploatacyjne maszyny, na które z kolei składa się spory zbiór procesów technologiczno-technicznych. Przyjrzyjmy się im bliżej.