Prawne Zeszyty Drogowe

Wody gruntowe a ich otoczenie

Niewłaściwe rozpoznanie warunków wodnych może przysporzyć kłopotów nie tylko wykonawcy obiektu drogowego, ale też podmiotom i osobom w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nie wolno więc lekceważyć tego zagadnienia.

Projektując i realizując inwestycję drogową, musimy przebrnąć przez wiele przepisów i uzyskać mnóstwo pozwoleń, opinii i ekspertyz. Nic dziwnego, że czasami pomijamy jakiś – z pozoru nieistotny – element, co, niestety, mści się potem poprzez wzrost kosztów inwestycji czy konieczność nieprzewidzianych prac remontowych.

Wydaje się, że jednym z takich niby mało istotnych szczegółów związanych z budową i funkcjonowaniem obiektów drogowych jest sprawa dobrego rozpoznania warunków występowania w podłożu płytkich wód podziemnych, nazywanych powszechnie wodami gruntowymi.

Niniejszy artykuł zawiera przeglądowe zestawienie informacji z zakresu geologii oraz przepisów prawa opisujących to zagadnienie.

Jak to jest z wodą w gruncie?

Zanim zaczniemy rozważać formy oddziaływania wód podziemnych na obiekty drogowe, najpierw należy wyjaśnić i opisać podstawowe zjawiska i pojęcia dotyczące występowania wód w gruncie (ziemi, skałach).

Woda obecna w gruncie (inna niż tzw. woda związana) wypełnia przestrzenie porowe pomiędzy ziarnami mineralnymi (i innymi cząstkami) tworzącymi grunt (szkielet gruntowy). W przypadku skał litych znajduje się ponadto w spękaniach i pustkach krasowych. W uproszczeniu możemy sobie wyobrazić, że woda wypełnia i przesącza się przez pustki w skale (gruncie), podobnie jak w nasączonej nią gąbce. Między bajki należy więc włożyć historie o obecności podziemnych „cieków” czy „żył wodnych”.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE