Wywiad

Miliony zainwestowane w drogi

O rekordowych inwestycjach drogowych prowadzonych przez powiat poznański z Janem Grabkowskim, starostą poznańskim, rozmawia Katarzyna Wozińska-Gracz.

Mam sporo planów na przyszłość, bo zawsze można zrobić więcej – to dewiza, która przyświeca wszelkim Pana działaniom. Czy również w zakresie inwestycji drogowych jest jeszcze wiele do zrobienia?

Blisko 80 kilometrów wyremontowanych i przebudowanych dróg za – bagatela – ponad 100 mln zł w minionych czterech latach pokazuje, że wykonana została rekordowa liczba inwestycji drogowych zarówno w zakresie przebudowanych odcinków, jak i wartości samych robót. To nie oznacza, że na tym poprzestaniemy. Moja dewiza głosi też, że lubię wyzwania w życiu, dlatego z pewnością nie będziemy zwalniać tempa inwestycyjnego. Przykładowo, w latach 2006–2009 plan finansowy dotyczący dróg powiatowych wynosił od 5,5 do 13 mln zł, co znaczy, że łącznie w tym okresie na remonty i inwestycje wydano ok. 47 mln zł. Dziś, po kolejnych czterech latach, mamy do czynienia z ponad dwukrotnie większym budżetem.

Teren przed rozpoczęciem budowy

Nowoczesny układ drogowy

 

Dzięki któremu udało się…

…przebudować i wyremontować kilkadziesiąt kilometrów dróg, w tym wybudować w Jasiniu nowoczesny wiadukt nad torami kolejowymi wraz z blisko 3-kilometrowym układem komunikacyjnym wokół tego terenu oraz przebudować skrzyżowanie z DK 92. To największa inwestycja drogowa w historii powiatu poznańskiego. Jej wartość szacuje się na ponad 30 mln zł. Została sfinansowana z kilku funduszy: budżetu państwa, unijnego oraz lokalnych gminy Swarzędz i powiatu poznańskiego. Na terenie powiatu mamy też wiele równie ważnych przedsięwzięć w zakresie modernizacji dróg. Przykładem jest droga od granicy miasta Poznania, czyli od Radojewa, do drogi wojewódzkiej numer 196, przez most na Warcie. Projekt ten obejmował trzy gminy: Suchy Las, Czerwonak i Murowaną Goślinę, i stanowi drugi wjazd od północy regionu do Poznania. Przedsięwzięcie realizowane było przez kilka lat ze wszelkich dostępnych źródeł dofinansowania zewnętrznego, tj. ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, budżetu gminy Czerwonak oraz powiatu poznańskiego i ostatecznie także ze środków unijnych. Za ponad 17 mln zł wybudowano blisko 8 km

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 56  Strona 57  Strona 58

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

RENATA WILOCH-KOZŁOWSKA listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Badania archeologiczne – ważny element prac terenowych

Obecność archeologa podczas robót budowlanych zazwyczaj traktowana jest jako zło konieczne. O ile inwestor godzi się na opłacenie prac geologicznych czy poniesienie innych kosztów związanych z inwestycją, o tyle prace archeologiczne nie spotykają się już z takim zrozumieniem. Można zatem zadać pytanie: dlaczego? W niniejszym artykule chciałabym Państwu przybliżyć procedury towarzyszące pracom archeologów.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK listopad-grudzień | 6 (17) 2014

FIDIC w konkretach. Obowiązki wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane

Do elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane należy zobowiązanie wykonawcy do wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Warunki Kontraktowe FIDIC stanowią jedynie pewne standardy umowy na realizację zadań inwestycyjno-budowlanych i zgodnie z prawem polskim będą miały do nich zastosowanie zapisy dotyczące uregulowanej kodeksowo umowy o roboty budowlane.