Pomysł Na...

Ślimak w szybkim tempie

Trzy lata, prawie trzy kilometry dróg, trzy dodatkowe źródła finansowania i blisko 30 mln złotych. Powiat poznański kończy w tym roku największą drogową inwestycję w swojej historii, jedną z największych w skali województwa wielkopolskiego – wiadukt w Swarzędzu wraz z nowymi drogami, w tym serwisowymi, i kompleksową przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 92 ma być oddany do użytku w sierpniu tego roku. Wówczas tysiące mieszkańców powiatu poznańskiego odetchną z ulgą.

Inwestycja jest tak ważna, ponieważ nowe połączenie odciąży tysiące zmotoryzowanych mieszkańców Swarzędza. Dzisiaj sprawny wyjazd z ulic w południowej części miasta nie jest łatwy. Powód? Jadące ulicą Polną sznury ciężarówek uniemożliwiają sprawne wydostanie się mieszkańców, szczególnie z podporządkowanej ulicy Średzkiej. Po oddaniu nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w miejscowości Jasin sytuacja zdecydowanie się poprawi. Tym samym inwestycja bardzo ułatwi komunikację w swarzędzkiej strefie przemysłowej. A do tego jest przykładem zadania, które może być finansowane z różnych źródeł.

– Zarówno budowa nowych dróg czy układów komunikacyjnych, jak i modernizacja istniejących odcinków to jedno z ważniejszych, a zarazem najdroższych zadań, jakie mamy do wykonania w powiecie poznańskim. Mieszkańcy, których każdego roku przybywa na terenie siedemnastu gmin, chcą szybko, sprawnie i – co ważne – bezpiecznie poruszać się po terenie powiatu. Dlatego sięgamy i to – nie ukrywam – z dużymi sukcesami po wszelkie możliwe źródła dofinansowania do zadań drogowych. Dzięki temu możemy zmierzyć się z inwestycjami wartymi 30 milionów złotych, które niosą ze sobą nie tylko modernizacje istniejących odcinków, ale całkowite zmiany w układach komunikacyjnych – tłumaczy Jan Grabkowski, starosta poznański. – Powiat poznański jest liderem w regionie, jeśli chodzi o uzyskanie dofinansowania między innymi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w którym co roku nasze projekty oceniane są najwyżej.

Liczby mówią same za siebie. Do tej pory dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach rządowego programu nazwanego popularnie „schetynówkami” w powiecie poznańskim zostało przebudowanych 9,3 km dróg za kwotę 28,6 mln złotych. Z czego udział finansowy gmin wynosił 7,8 mln złotych, budżet państwa wsparł te projekty kwotą 11,2 mln złotych, a powiat poznański z budżetu wydał 9,6 mln złotych.

W tym roku wiadomo już, że w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) 2012–2015 kolejny, dziesiąty wniosek powiatu poznańskiego – tym razem na rozbudowę drogi 2401P w Skórzewie (gmina Dopiewo) – oceniony został najwyżej, dzięki czemu otrzymał dotację z budżetu w wysokości 3 mln złotych.

Doskonałym przykładem, jak optymalnie wykorzystano środki własne, gminy, unijne i krajowe w powiecie poznańskim, jest droga 2406P Poznań – Biedrusko. Realizacja przebudowy całej – liczącej 7,7 km drogi – trwała 8 lat i kosztowała 17,4 mln zł. Pierwszy fragment o długości 3,86 km na odcinku od Poznania do Biedruska realizowany był z funduszy ZPORR w wysokości 2,2 mln zł oraz powiatu (500 tys. zł) i budżetu państwa (300 tys. zł). Dalszy odcinek – 1,9 km

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

BARBARA BANACH styczeń-luty | 1 (12) 2014

Śliskość zimowa – wyzwanie dla zarządów dróg

Śliska droga to najgorszy wróg bezpieczeństwa. Aby zapobiegać zagrożeniom, zarządy dróg stosują materiały, które ekologom spędzają sen z powiek. Warto jednak pamiętać, że – podobnie jak w przypadku wszystkich innych wyrobów dopuszczonych do stosowania w Polsce – wykorzystywanie różnego rodzaju materiałów do zwalczania śliskości zimowej regulowane jest rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960).

MARCIN KRAWCZYK styczeń-luty | 1 (12) 2014

Odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie drogi w okresie zimowym

Okres zimowy przynosi problemy związane z odśnieżaniem i utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Należy doprowadzić je do stanu pozwalającego na bezpieczne korzystanie z nich. Zarządców dróg, oprócz standardowych spraw związanych z dziurami w jezdni, spotykają zarzuty i roszczenia kierowców dotyczące złego stanu drogi spowodowanego oblodzeniem czy brakiem odśnieżenia.