Utrzymanie dróg

Uwaga! Zwierzę na drodze

Pojawiające się jesienią jelenie czy sarny na drodze stanowią poważne zagrożenie dla kierowców, tym bardziej że okres ich migracji przypada na jesień, kiedy warunki pogodowe ulegają pogorszeniu, szybciej zapada zmrok, a jezdnia często jest wilgotna i przez to bardziej śliska, utrudniając hamowanie. Do zadań zarządcy dróg należy zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu i zniwelowanie zagrożenia kolizją z udziałem dzikiego zwierzęcia, a niewywiązanie się z tego obowiązku niesie ze sobą przykre konsekwencje w postaci roszczeń ze strony poszkodowanych.

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce sprawia, że coraz częściej dochodzi do krzyżowania się szlaków zwierząt i dróg. Widoczne jest to zwłaszcza jesienią, kiedy to zwierzęta leśne wędrują w poszukiwaniu pożywienia, miejsca do przezimowania, a w przypadku niektórych gatunków – odbycia godów. Dotyczy to między innymi licznych w polskich lasach saren, dzików i jeleni. Zdarza się, że całe stada zwierząt przechodzą przez drogę, narażając się na potrącenie i stając się zagrożeniem dla użytkowników ruchu drogowego. Potrącenie dużego leśnego zwierzęcia zazwyczaj oznacza śmierć tego ostatniego, ale również duże kłopoty dla kierowcy, nawet jeśli wyszedł on bez szwanku z kolizji.

Zwierzęta najczęściej przemieszczają się w godzinach porannych lub wieczornych, kiedy widoczność jest znacznie ograniczona, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tych porach dnia. Niekiedy dochodzi do nagłego wtargnięcia zwierzęcia na drogę, jednak zdarza się to głównie wtedy, kiedy jest spłoszone. Z punktu widzenia zarządcy drogi zwierzęta na jezdni stanowią zagrożenia dla użytkowników ruchu drogowego, które należy zminimalizować. Obowiązkiem zarządcy drogi jest odpowiednie oznakowanie miejsc, w których najczęściej dochodzi do migracji zwierzyny, a także stosowanie różnych innych metod zapobiegającym wypadkom z udziałem zwierząt żyjących na wolności.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Jesienne remonty dróg i ulic

Okres jesienny to czas, gdy można wykonać ostatnie remonty przed nastaniem mrozów, które uniemożliwiają lub przynajmniej bardzo utrudniają efektywne prowadzenie prac drogowych. Nie wszystkie remonty można wykonać szybko, niektóre stosowane technologie są w praktyce mało efektywne. Należy jednak pamiętać, że o ile w okresie letnim nawierzchnia jest dość dobrze widoczna, o tyle po opadach śniegu i przy gołoledzi każdy ubytek w jezdni może przyczynić się do poważnych w skutkach wypadków czy kolizji.

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Jesienne roboty utrzymaniowe

Jesień to dla kierowców niewdzięczna pora roku, kiedy to warunki na drodze się pogarszają. Dla drogowców to okres prac porządkowych związanych ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na drodze, a zatem usuwania zalegających liści, odprowadzania wody z jezdni czy odnowienia oznakowania poziomego. Warto odpowiednio się do nich przygotować.