Prawne Zeszyty Drogowe

Kanały technologiczne w pasie drogowym

Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) wprowadziła do ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych definicję kanału technologicznego oraz związane z tym pojęciem przepisy.

Jak można przeczytać w literaturze przedmiotu i orzecznictwie, celem wprowadzenia uregulowań dotyczących kanału technologicznego było rozwiązanie problemu mnogości sieci technicznych w pasach dróg publicznych. W założeniu zarządcy dróg mają lokalizować kanały technologiczne przy większości inwestycji drogowych, co w praktyce ma minimalizować liczbę podmiotów mających w pasie drogowym własne ciągi techniczne i zapewniać ochronę nowo budowanych czy przebudowywanych dróg przed ciągłymi ingerencjami w postaci inwestycji budowlanych i modernizacyjnych. Kanał technologiczny jest więc alternatywą, która pozwala zabezpieczyć ewentualne potrzeby wykorzystania przez inwestorów przestrzeni pasa drogowego na cele inne niż drogowe.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Rozwiązanie strajku. Szkody na drodze

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy (zarządcę drogi), jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.