Projektowanie

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI, OD CZEGO ZALEŻĄ I JAK JE OCENIAĆ

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni to jeden z parametrów nawierzchni będących składową diagnostyki nawierzchni – obok nośności, równości poprzecznej i podłużnej, wskaźnika stanu powierzchni i wskaźnika spękań.

Definiując właściwości przeciwpoślizgowe, można stwierdzić, że jest to parametr nawierzchni charakteryzujący przyczepność pomiędzy nawierzchnią a oponą pojazdu. W szczególności opisuje zdolność do wytwarzania siły tarcia podczas poślizgu koła [1]. Parametr ten jest decydujący, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego i wpływ na liczbę wypadków [2], jednak jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli [3], bywa pomijany w procesie diagnostyki.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 10  Strona 11  Strona 12

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA wrzesień-październik | 5 (58) 2021

ROZWIĄZANIA WIELOPOZIOMOWE A ROWERY

Skrzyżowania wielopoziomowe, czyli węzły drogowe, z reguły powstają dla obsługi kolizyjnych potoków ruchu samochodowego o dużych natężeniach i prędkościach. Wzdłuż dróg, które się na nich krzyżują, konieczne jest oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego. Węzły mają duży potencjał przynajmniej częściowo bezkolizyjnej obsługi ruchu rowerowego przy pomocy dedykowanych lub wspólnie wykorzystywanych obiektów inżynierskich. Bardzo poważnym problemem mogą być jednak stanowiące ich część łącznice, szczególnie jeśli ruch rowerów jest przez nie prowadzony kolizyjnie w jednym poziomie poza zakończeniem łącznicy stanowiącym skrzyżowanie.